Asiakasraadin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan äänen kuuluminen palveluissa ja madaltaa kynnystä osallistua palvelujen kehittämiseen. Se lisää osallistuttaa ja sitouttaa asiakkaita, luo kumppanuutta asiakkaiden ja työntekijöiden välille sekä tukee voimaantumista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasraadin toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasraadin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan äänen kuuluminen palveluissa ja madaltaa kynnystä osallistua palvelujen kehittämiseen. Se lisää osallistuttaa ja sitouttaa asiakkaita, luo kumppanuutta asiakkaiden ja työntekijöiden välille sekä tukee voimaantumista. 

Toteutuspaikka
Vantaan kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Hilkka Kurri

Luotu

20.12.2021

Viimeksi muokattu

22.12.2021
Ratkaisun perusidea **

- Asiakasraati on yhteiskehittämisenmuoto, jossa asiakkaat osallistuvat käyttämiensä palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen.

- Asiakasraadin avulla pyritään laajentamaan asiakkaiden osallistumista omien palvelujen kehittämiseen.

- Asiakasraadissa mukana ovat koulutuksen saaneet kehittäjäasiakkaat ja -työntekijät sekä palveluntarjoaja. Asiakasraadin toiminnasta vastaa koordinaattori.

- Asiakasraadissa asiakkaat ja työntekijät kehittävät tasavertaisina toimijoina uusia palveluja ja jo olemassa olevia palveluja, mutta myös uusia käytänteitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat toimivammat ja yksilölliset palvelut.

- Sivuraadit tukevat varsinaista asiakasraatia.

- Laajennetussa asiakasraadissa työntekijöitä tukevat koulutetut vertaistoimijat ja kokemusasiantuntijat.

Toimintaympäristö **

Kesäkuussa 2021 säädetyssä laissa hyvinvointialueista (611/2021) tuodaan esiin alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuden osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi järjestämällä asukasraateja sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, mutta myös valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun, tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. Asiakasraatitoiminnan kautta mahdollistetaan yllä mainittuja toimia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasraatitoiminnan malli on luoto HeBu-Vantaa Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen yhteydessä. Kehittämisessä on tehty yhteistyötä niin asaikkaiden, työntekijöiden kuin vammaisplaveluiden johdon kanssa. Tietoa on hankittu kyselyiden, haastattelujen ja työpajatyöskentelyn kautta, hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakasraatitoiminnan malli on geneerinen, eli sitä pystytään hyödyntämään kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Raportissa kerrottu tarkemmin asiakasraadin perustamisesta, toiminnan aloittamisesta ja osallistujien koulutuksista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

-

Vinkit toimintamallin soveltajille **

-

Kansikuva
Kuva joissa post-it lappuja joissa piirrettyjä kuvia (puhelimenluuri, kaksi ihimistä, tietokone, ät-merkki, sydän) , yhdessä isommassa lapussa lukee "Kuntalainen=minä, Tapa Vaikuttaa"

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakaslähtöisyys Asiakasosallisuus Palvelumuotoilu Yhteiskehittäminen Hyvinvointialue

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Kehitysvammaiset, vammaiset Lapset ja varhaisnuoret Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Omaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat Perheet Työikäiset Työttömät Vähemmistöt