Potilasturvallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Turvallisuus
Potilasturvallisuus
Väkivalta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa sotealan toimijoille työvälineitä toimintaympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Lääkehuolto
Laatutyö
Potilasturvallisuus
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti toimii osana sote-keskuksen moniammatillista tiimiä. Tavoitteena on vahvistaa tiimin lääkehoidon osaamista ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä viestii lääkityslistan ylläpidon merkityksestä sekä tukee valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon tarkistuslista varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut.

Tarkistuslista toimii käytännön työvälineenä sosiaalityössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Potilasturvallisuus
Asiakaslähtöisyys
Laatutyö
Turvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan palveluntuotannon valvonnan ja kehittämisen kokonaisuus. Toiminnalla varmistetaan palvelujen turvallisuus ja laatu.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamall