Saavutettavuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saavutettavuus
Tiedonhallinta
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DVV:n kehittämän Avustettu puolesta asioinnin valtuutus -toimintamallin käyttöönottosuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tornio
Kemijärvi
Aihealueet
Seksuaalisuus
Saatavuus
Saavutettavuus
Ennaltaehkäisy
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluita, edistää nuorten seksuaaliterveyttä edistävien toimintamallien käyttöönottoa ja vahvistaa nuort

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto
Saatavuus
Saavutettavuus
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon oirearviot ovat Kanta-Hämeessä laajasti käytössä. Yleisen oirearvion lisäksi käytössä on kaikkiaan 16 oirearviota.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Saavutettavuus
Tasa-arvo
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetyllä raskauden ehkäisyn digihoitopolulla hyödynnetään yhtenäistä sähköistä esitietolomaketta ehkäisyn aloitusta ja seurantaa varten, jonka avulla sujuvoitetaan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saavutettavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan yhtenäinen, sujuva ja palveluiden tarpeita vastaava prosessi sähköisten ajanvarausten yhtenäistämistä varten, mikä kattaa kaikki tällä hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä oleva

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Saavutettavuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-pohjanmaalla on käytössä yhteinen etävastaanottojärjestelmä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Terveydenhuolto
Neuvola
Saavutettavuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella toteutettiin Neuvolachat, jotta asiakkaat voivat puhelinasioinnin sijasta asioida chat-palvelun kautta ja saada yleistä neuvontaa sekä ohjausta terveydenhoitajalta od

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saavutettavuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella on kehitetty ja käyttöönotettu ajanvaraukselliset videovastaanottojen prosessimallit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Seksuaalisuus
Maksuton ehkäisy
Saavutettavuus
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 25- vuotiaille kaikille sukupuolille tarkoitettu seksuaali- ja ehkäisyneuvonta ilman ajanvarausta Rovaniemellä