Tieto- ja kyberturvallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Tieto- ja kyberturvallisuus
Lähisuhdeväkivalta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on tuotettu materiaalia, mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Lähisuhdeväkivalta
Tieto- ja kyberturvallisuus
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

-Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

-Koulutukseen sisältyy ajatus tiedon välittämisestä vertaisille ja läheisille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Tieto- ja kyberturvallisuus
Hyvinvointialue
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu ja malli, jonka avulla sosiaali- ja terveystoimialalla voidaan arvioida tietojärjestelmien kriittisyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Paikkatieto
Asiakassegmentointi
Tieto- ja kyberturvallisuus
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukee sosalan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaustoiminnan käynnistäminen Kainuussa (2017-2019).  Toteutuspaikkakuntina ovat Kuhmo, Ristijärvi, Kajaani, Vaala, Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Sotkamo ja