Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö historiaan

Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on tuotettu materiaalia, mm. luentoaineistoja ja oppaita, joiden avulla ikääntynyt saa itselleen turvatietoja ja voi niiden avulla suojautua rahahuijauksilta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö historiaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on tuotettu materiaalia, mm. luentoaineistoja ja oppaita, joiden avulla ikääntynyt saa itselleen turvatietoja ja voi niiden avulla suojautua rahahuijauksilta.

Toteutuspaikka
Verkossa, valtakunnallisesti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Erja Ronkainen

Luotu

27.09.2021

Viimeksi muokattu

25.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Tutustu Mummonmarkan vartijat –hankkeen verkkosivuihin erilaisten huijausten ja hyväksikäyttötilanteiden tunnistamiseksi.

Aloita MATERIAALIT –kohdassa näistä:

 • Katso / katsokaa yhdessä:

  • Mummonmarkan vartijat –hankkeen luentovideo
  • Huijarit kuriin! Tunnista digihuijaus –video
 • Tutustu, tulosta ja jaa:
  • Sinulle, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä –opas ammattilaiselle. Työpöydälle ja -laukkuun.
  • Tietokortti –sarja, jonka avulla tunnistetaan erilaisia kaltoinkohtelun muotoja. Kortit toimivat puheeksiottamisen ja keskustelun apuna.
  • Turvaa rahasi – Opas ikääntyneelle ja Turvasuunnitelma oppaan liitteeksi. Turvaksi ja kotiin talteen vietäväksi.
 • Tee lopuksi verkkotesti TESTAA TIETOSI–osiossa ja tutustu muihin verkkosivuilla jaettuihin materiaaleihin, kuten Turvaohjeita senioreille –opas ja Ikäihmiset ja kuluttajansuoja. 
Toimintaympäristö **

Ikäihmisten taloudellinen kaltoinkohtelu sekä ikäihmisiin kohdistetut petokset ja huijaukset ovat alati kasvava ja muovaantuva ilmiö. Ikääntyneet joutuvat yhä useammin erilaisten taloushuijausten kohteeksi. Tietoverkkorikollisuus uhkaa digitaidoiltaan heikoimpia ja riippuvuus toisten avusta lisää uhriksi joutumisen riskiä. Selkeällä tavalla esitetty ja omaksuttava turvatieto auttaa ikääntynyttä, hänen läheisiään ja ammattilaisia tunnistamaan taloudellisen kaltoinkohtelun erilaiset muodot, torjumaan niitä sekä hakemaan apua jo tapahtuneeseen kaltoinkohteluun. Turvatiedosta tulee ikääntyneen turvallisuutta lisäävä turvataito.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tiedon tarve taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista on suurta ja jatkuvaa. Tietoa ja turvataitoja on syytä jakaa ikääntyneille itselleen, heidän läheisilleen ja ikääntyneiden kanssa toimiville ryhmänohjaajille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Materiaalimme on tuotettu työpajoissa yhteistyössä ikäihmisten ja ammattilaisten kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Verkkosivuja varten tarvitaan verkkoyhteys ja esitysten kuunteluun kaiuttimet.
 • Esityksiä voi seurata tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta, tai ne voi heijastaa kankaalle ryhmäkatseluun.
 • Tulostin. Aineistojen tulostaminen omia muistiinpanoja varten auttaa hahmottamaan ydinasiat.
 • Oppaiden lukemiseen ja testin tekemiseen on hyvä varata 1-2 h aikaa. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Luennot ja materiaalit ovat olleet kiitettyjä. Tiedon tarve aiheesta on jatkuvaa. Myös ammattilaiset tarvitsevat nykyistä enemmän tietoa aiheesta

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Turvatietoa voi opiskella yksin, läheisen tai ammattilaisen kanssa tai ryhmässä. 
 • Ryhmiin voi kutsua mukaan esim. paikallisen pankin tai poliisin edustajan. 
 • Materiaalit on suunniteltu niin, ettei asian tuntemista ennalta tarvita lainkaan
Kansikuva
Kuva materiaalista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä