Mummonmarkan vartijoiden kouluttaminen vertaisiksi viestinviejiksi taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista

-Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

-Koulutukseen sisältyy ajatus tiedon välittämisestä vertaisille ja läheisille

-Tieto on helpossa muodossa

-Ikäihmiset testanneet sisällöt

-Koulutukseen kuuluu verkkotesti

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mummonmarkan vartijoiden kouluttaminen vertaisiksi viestinviejiksi taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

-Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

-Koulutukseen sisältyy ajatus tiedon välittämisestä vertaisille ja läheisille

-Tieto on helpossa muodossa

-Ikäihmiset testanneet sisällöt

-Koulutukseen kuuluu verkkotesti

Toteutuspaikka
Verkossa, valtakunnallisesti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Erja Ronkainen

Luotu

10.06.2021

Viimeksi muokattu

21.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten taloudellinen kaltoinkohtelu sekä ikäihmisiin kohdistetut petokset ja huijaukset ovat alati kasvava ja muovaantuva ilmiö. Todellisia lukumääriä ei tiedetä, sillä usein kaltoinkohdelluksi tai huijatuksi joutuneet ikääntyneet eivät aina tee tapahtumasta ilmoitusta poliisille. Tämä voi johtua esimerkiksi häpeästä, tai siitä, että tekijä on läheinen, jolle ei haluta hankaluuksia. Paras tapa suojautua kaltoinkohtelulta on lisätä turvataitojaan hankkimalla tietoa aiheesta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneiden harrastuspiirin, eläkeläisjärjestön tai muun vastaavan yhteisön aktiiviset toimijat.

Toteutimme pilotin. Etsimme verkostoistamme vanhusneuvostoissa ja -järjestöissä toimivia aktiiveja pilotoimaan koulutusta. Toimintaan hakeutuneet aktiivit ovat olleet motivoituneita. Pilottilaiset kommentoivat materiaalejamme, jotka oli alunperinkin kehitetty yhdessä ikäihmisten kanssa työpajoissa. Koronatilanteen vuoksi ei ollut mahdollista kouluttaa livekoulutuksissa kautta Suomen, joten päädyimme muuttamaan materiaalin verkkokoulutuksen muotoon.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutuspaketti on itse opiskeltava, mutta sen omaksumista tukee ryhmässä opiskelu ja yhteiset keskustelutilaisuudet aiheesta. Järjestäjän ei tarvitse olla ammattilainen eikä asian erityisosaaja. Tärkeintä on kiinnostus ja materiaalien hyödyntäminen.

Tietoa on näppärintä levittää valmiiksi olemassa olevassa ryhmässä, kuten eläkeläisjärjestön tai harrastepiirin tapaamisessa. Materiaaliin tutustuakseen osallistuja tarvitsee tietokoneen tai älylaitteen sekä toimivan nettiyhteyden. Mikäli materiaalia halutaan jakaa paperisena, tarvitaan myös tulostin. Tilaisuuden järjestämiseksi tarvitaan tila ja mahdollisesti äänentoisto. Koulutuspaketin videoiden näyttämiseen tarvitaan esimerkiksi tietokone, videotykki, kangas ja äänentoistolaite tai riittävän suuri älytelevisio. Perusmateriaalin läpikäyntiin on hyvä varata aikaa 2 h.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Olemme tavoittaneet toiminnassamme laajan joukon ikäihmisiä, omaisia ja ammattilaisia. Tietoisuus aihepiiristä on lisääntynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli vaatii käytännössä vain tiedottamista verkkokurssista halutussa toimintaympäristössä. Jos mahdollista, aktiivi voi pitää edellä mainitun kaltaisen tapaamisen. Toimintamalli sopii esimerkiksi vanhusneuvostoille ja eläkeläisjärjestöjen paikallisille toimijoille.

Paikalliset eläkeläisyhdistykset tai muut vastaavat voivat myös sopia työryhmästä, joka tutustuu materiaaleihin samanaikaisesti. Toisen tuella viestinvieminen voi tuntua helpommalta. Asiaan liittyen materiaalien tueksi yhdistykset tai harrasteryhmät voivat pyytää alustuksia paikallisilta asiaan liittyviltä toimijoilta, kuten turvakodeilta tai pankeilta.

Kansikuva
Käsi yrittää viedä ikäihmisen rahoja pöydältä mutta ikäihminen estää laittamalla käden rahojen päälle

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis