Vammaisen henkilön hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Toimintamalli kokoaa vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut  varhaisen tuen palveluista ns. raskaimpiin palveluihin. Hoito- ja palveluketju tulee näkyväksi asiakkaille, mutta on myös ammattilaisten tukena.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vammaisen henkilön hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut  varhaisen tuen palveluista ns. raskaimpiin palveluihin. Hoito- ja palveluketju tulee näkyväksi asiakkaille, mutta on myös ammattilaisten tukena.

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Kestävän kasvun Kainuu II, Kainuun hyvinvointialue, EU (Next generation EU)

Tekijä

Sari Komulainen

Luotu

30.10.2023

Viimeksi muokattu

14.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Valtakunnallisten ja Kainuun hyvinvointialueella tehtyjen selvitysten perusteella koronapandemia vaikutti heikentävästi vammaisten henkilöiden palveluihin pääsyyn. Lisäksi Kainuun hyvinvointialueen vammaispalvelujen organisoitumisessa ja johtamisessa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueelle siirtymisen myötä. Vammaispalvelut sijoittuvat hyvinvointialueella sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueelle siten, että vammaisten henkilöiden palvelut jakautuvat useampaan palveluyksikköön. Perustaksi tarvitaan tiivistä palvelujen kehittämistä eri toimialojen kesken ja asiakkaiden näkökulmia sekä tietoa palvelujärjestelmästä. Palvelukokonaisuuden vaikuttava johtaminen ja toimintakulttuurin muutokset tarvitsevat tukea, jotta muutokset eivät johtaisi palvelujen heikentymiseen.

Asiakaslähtöiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen ja palveluprosessien kehittäminen ja toteuttaminen turvaa palvelujen saatavuutta. On tärkeä, että peruspalvelujen ja erityispalvelujen palveluketju toimii asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä on palveluita käyttävät vammaiset henkilöt ja organisaation henkilöstö. 

Yhteiskehittämisen ryhmissä on mukana työntekijöitä ja asiakkaita. Asiakasosallisuutta lisätään hyödyntämällä asiakkaiden kokemuksia palveluista ja palveluun pääsystä. 

Kansikuva
Palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt