Vuorovaikutus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Vuorovaikutus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on edistää esihenkilöiden muutoskyvykkyyttä  vahvistamalla vuorovaikutusta, kehittämällä esihenkilötaitoja ja - osaamista sekä vahvistamalla esihenkilöiden johdonmukaista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Uusikaupunki
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu
Vuorovaikutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito-ohjelma on suunnattu lastenkotiin, psyykkisesti oireileville nuorille. Siinä keskitytään tunnistamaan tunteita, tunnereaktioita ja opettelemaan tunnesäätely- ja vuorovaikutustaitoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhemmuus
Perhekeskus
Asiakas- ja palveluohjaus
Vuorovaikutus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisen tuen perheohjaus on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjen tilanteisiin, jotka perheet itse kokevat haasteelliseksi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Vanhemmuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuorovaikutus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen Satakunnan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Vuorovaikutus
Apuvälineet
Ikääntyminen
Omaishoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiliiton Omin sanoin -hanke (2023–2025) kokoaa ja pilotoi muistisairaille soveltuvia kommunikoinnin tuen keinoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Dialogisuus
Osallisuus
Vuorovaikutus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Satakunnan alueen opiskeluhuollon muutostyön tueksi on varattu torstaiaamuksi aika keskustelu-, oppimis- ja tiedotustoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Helsinki
Turku
Aihealueet
Vuorovaikutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuorovaikutuksen avaimet on ryhmämuotoinen varhaisen tuen malli lapsille, joiden vuorovaikutuksesta, puheen- ja/tai kielenkehityksestä on herännyt huoli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Vuorovaikutus
Dialogisuus
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni peli on työväline nuorten kanssa toimiville ammattilaisille keskustelun virittämiseksi elämänhallinnan teemoista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Varhainen tunnistaminen
Varhaiskasvatus
Kuntoutus
Vuorovaikutus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden toimintamallin luominen Pohjois-Pohjanmaan HVA:lle (Pohde) ennaltaehkäisevään ja moniammatilliseen työskentelyyn varhaiskasvatuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Perhepalvelut
Vuorovaikutus
Seksuaalisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen käynti kerrallaan palvelua lapsiperheille, joilla parisuhdekeskustelun tarvetta. Asiakas voi tulla vastaanotolle yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.