Vuorovaikutus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Vuorovaikutus
Dialogisuus
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni peli on työväline nuorten kanssa toimiville ammattilaisille keskustelun virittämiseksi elämänhallinnan teemoista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Varhainen tunnistaminen
Varhaiskasvatus
Kuntoutus
Vuorovaikutus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden toimintamallin luominen Pohjois-Pohjanmaan HVA:lle (Pohde) ennaltaehkäisevään ja moniammatilliseen työskentelyyn varhaiskasvatuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Perhepalvelut
Vuorovaikutus
Seksuaalisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen käynti kerrallaan palvelua lapsiperheille, joilla parisuhdekeskustelun tarvetta. Asiakas voi tulla vastaanotolle yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Themes
Viestintä
Vuorovaikutus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Monialainen yhteistyö ja kehittäminen on antoisaa, mutta vuorovaikutuksen osalta myös haastavaa, osin jännitteistäkin.

Themes
Innovaatiot
Vaikuttavuus
Verkostot
Vertaistuki
Vuorovaikutus
Blogikirjoitus
Ingress

Innokylä on tarkoitettu kaikille, jotka vannovat avoimen ja moninäkökulmaisen yhteiskehittämisen nimiin. Avoimuus ja kehittämistyön jakaminen hyödyttää omaa ja muiden työtä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Työhyvinvointi
Vuorovaikutus
Vertaistuki
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaissovittelua käytetään vapaaehtoisena menettelynä työyhteisöjen arjessa esiintyvissä häiriötilanteissa ja niiden ratkaisemisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vuorovaikutus
Ilmiöt
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kaveripari-toiminnassa vahvistetaan lapsen kaveri- ja vuorovaikutustaitoja vertaiskaverin kanssa aikuisten tuella ja ohjauksella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuorovaikutus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Harrastustoimintaa erittyistä tukea tarvitseville. Sosiaalisia taitoja sekä kommunikaatiotaitoja vahvistavan harrastustoiminnan suunnittelu ja toteutus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Vanhuspalvelut
Vuorovaikutus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeen tavoitteet:

- edistää kotona ja palvelutaloissa asuvien ikäihmisten ja heidän iäkkäiden omaistensa kulttuuri- ja taidetoimintaa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Koulut
Vuorovaikutus
Ihmissuhteet
Leikki
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän Teatteripeli-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen teatteritaiteeseen pelipedagogiikkaa hyödyntäen.