Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Johtaminen
Strategia
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Kansallinen lapsibudjetoinnin malli ja -vuosikello osaksi tiedolla johtamisen ja taloushallinnon vuosikelloa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallin toimenpiteillä tuetaan Varhan avoterveydenhuollon potilaiden hoidon jatkuvuutta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Järjestöt
Perhehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheisjärjestö yhdessä päihdekuntoutukseen erikoistuneiden lastensuojelulaitosten kanssa toteuttaa alueelle sijoitettujen nuorten vanhemmille vertaistukea verkkoryhmässä, kun vanhemmat asuvat ympär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Sairaanhoitajien ylläpitämä konsultaatiotukikeskus 24/7 ammattilaisille ja omaishoitajille
  • Puhelimitse tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia ja toiminnan koordinointia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Muistisairaudet
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvat palvelut -läpimurtovalmennuksen alustava aihe on - Muistisairaan diabeteksen hoito.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitotyön asiantuntijoiden nykytilaselvitys; asiantuntijatehtävät, resurssit, koulutustausta...

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitys ja vertailua muualla käytössä oleviin kotihoidon laatumittareihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Omavalvonta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteeksi asetettiin, että Keusote ei rekisteröi tukipalvelutuottajaa ilman omavalvontasuunnitelmaa. Kehittämistyölle asetettuun tavoitteeseen päästiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Yhdenvertaisuus
Mielenterveysstrategia
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arvotyöskentely:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sote-tilannekeskus
Yhteistyö
Digitaaliset palvelut
RRP
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnanohjausjärjestelmillä saadaan tuotettua Sote-tilannekeskuksen käyttöön reaaliaikaista tilannetietoa.