Hoidon jatkuvuusmallin toimenpiteillä tuetaan Varhan avoterveydenhuollon potilaiden hoidon jatkuvuutta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon jatkuvuusmalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallin toimenpiteillä tuetaan Varhan avoterveydenhuollon potilaiden hoidon jatkuvuutta. 

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-keskusten avoterveydenhuollon yksiköt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Pinomäki

Luotu

27.03.2024

Viimeksi muokattu

23.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Keskeisimpänä asiana hoitosuhteen jatkuvuuden turvaaminen - potilaille on nimetty lääkäri / hoitava tiimi, potilas saa yhteyden omaan tiimiinsä ja hoitosuunnitelmat ovat käytössä.

Toimintaympäristö **

Hoidon jatkuvuuden hyödyistä on olemassa runsaasti näyttöä. Erityisesti pitkäaikaissairaiden kohdalla hoidon jatkuvuus ja jatkuva potilaslääkärisuhde parantavat hoidon laatua ja sairauksien hoitotasapainoa sekä lisäävät edelleen potilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin tarkoituksena on koko hyvinvointialueen väestön palveluiden kehittäminen yhdenvertaisiksi ja vaikuttaviksi. Malli pohjautuu Omalääkäri 2.0 -selvitykseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueen sote-keskukset ovat toimintamallin käyttöönotossa eri vaiheissa.  Jokaisella alueella (8) on oma kummikehittäjä, joka vie toimintamallia eteenpäin oman alueensa lähtökohdista käsin. Kummikehittäjien verkosto jakaa hyviä toimintakäytäntöjä ja luo uusia yhtenäisiä toimintamalleja, joilla hoidon jatkuvuutta turvataan. 

1) Jokaiselle potilaalle nimetään hoitava lääkäri / tiimi. Jakoperusteissa huomioidaan olemassa olevat hoitosuhteet, alueen erityispiirteet. Lääkäri- / tiimitiedot viedään potilastietojärjestelmään. Potilaille mahdollistetaan yhteyden saaminen omaan tiiminsä. Konsulttilääkäri otetaan käyttöön hoidon tarpeen arvioinnin tueksi. 
2) Hoitosuunnitelmat ovat käytössä kaikilla niillä, jotka sitä tarvitsevat. Mallipohjien ja fraasien käyttö mahdollistetaan ja olemassa olevia verkkokoulutuksia hyödynnetään käyttöönotossa.  
3) Määräaikaistarkastuksia tehdään yhtenäisen mallin mukaisesti. Luodaan tarkastuksiin toimintamalli. 
4) Yhteiset ohjeet ovat kaikkien saatavilla. Kootaan hyvinvointialuetasoinen (sähköinen) ohjepankki ammattilaisille.

Muutosten toteuttaminen vaatii sekä aika- että henkilöstöresurssia. Näiden lisäksi myös muutos- ja kehittämisosaaminen on välttämätöntä.  Jokaiseen tehtävään / asiakokonaisuuteen liittyy paljon suunnittelua, jotta varsinainen tavoite toteutuu. Tehtäviä kannattaa pilkkoa pienempiin osiin, joiden kautta kokonaisuus rakentuu. Tärkeää on lähteä suunnitteluun alueen omista lähtökohdista käsin. 
  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on vasta suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa, vielä arviointi ei ole mahdollista. 

Kansikuva
Varhan hoidon jatkuvuusmalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä