Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Lainsäädäntö
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisen luototusta yhtenäistettiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella vastaamaan lakimuutosta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologisen sosiaalityön toimintamallin perustana on yhdenmukainen asiakkaaksi tulonprosessi. Palvelun saanti perustuu ensiarviointiin ja käsittelyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Kotoutuminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuistuvat nuoret saavat Kelan ja sosiaalitoimen tuen yhteisessä neuvottelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Asiakasosallisuus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli jäsentää aikuisten parissa tehtävää taloussosiaalityötä viiden moduulin avulla: Elämäntilanne, Tunnesuhde rahaan, Tulot ja menot, Arjen valinnat ja Tulevaisuustyöskentely.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
Kalajoki
Aihealueet
Tasa-arvo
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa luodaan matalankynnyksen palvelumalli jossa hyödynnetään olemassa olevia malleja sekä kehitetään HYVINVOINTIKORTTI  työvälineeksi heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Savonlinna
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Verkostot
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotti vapauttaa palveluohjaajan avulla poliklinikan erityistyöntekijöiden työaikaa heidän oman osaamisalansa mukaiseen tarkoitukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärvi
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Arviointi
Moniammatillisuus
Yhdistykset
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työnhakijoina on runsaasti ihmisiä, joilla on puutteita työkyvyssä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TASSU-toimintamalli sisältää työikäisten sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelmaan sisältyvän AVAIN-mittarin käyttöönoton.