Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Kotouttaminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuistuvat nuoret saavat Kelan ja sosiaalitoimen tuen yhteisessä neuvottelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Mikkeli
Aihealueet
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli perusterveydenhuoltoon ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
Kalajoki
Aihealueet
Tasa-arvo
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa luodaan matalankynnyksen palvelumalli jossa hyödynnetään olemassa olevia malleja sekä kehitetään HYVINVOINTIKORTTI  työvälineeksi heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Savonlinna
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Verkostot
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotti vapauttaa palveluohjaajan avulla poliklinikan erityistyöntekijöiden työaikaa heidän oman osaamisalansa mukaiseen tarkoitukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärvi
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Arviointi
Moniammatillisuus
Yhdistykset
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työnhakijoina on runsaasti ihmisiä, joilla on puutteita työkyvyssä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TASSU-toimintamalli sisältää työikäisten sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelmaan sisältyvän AVAIN-mittarin käyttöönoton.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Varhainen tunnistaminen
Toimeentulo
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjausmallin avulla edistetään Pohjois-Pohjanmaalla asuvien ihmisten kanssa talous- ja raha-asioiden puheeksi ottamista sote-palveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) alueella.