Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (Perhekummi-, lukumummi- ja vaaritoiminta sekä läksykummitoiminta)

Alle kouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen, sukupolvien välisten kohtaamisten lisääminen ja lasten koulumotivaation, lukuinnostuksen ja -sujuvuuden parantaminen ammatillisesti ohjatun, vapaaehtoistoiminnalla toteutetun tukihenkilötoiminnan keinoin.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (Perhekummi-, lukumummi- ja vaaritoiminta sekä läksykummitoiminta)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle kouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen, sukupolvien välisten kohtaamisten lisääminen ja lasten koulumotivaation, lukuinnostuksen ja -sujuvuuden parantaminen ammatillisesti ohjatun, vapaaehtoistoiminnalla toteutetun tukihenkilötoiminnan keinoin.

 

Toteutuspaikka
MLL:n Hämeen piiri
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Päivi Meduri

Luotu

07.09.2021

Viimeksi muokattu

07.09.2021
Toimintaympäristö **

Toimintaa toteutetaan Hämeen piirin alueella; Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin toiminta-alueella on 44 kuntaa. Kuntien yhteenlaskettu asukasluku heinäkuussa 2021 oli 901 764. Piirin alueella lapsia oli 161 107. Lapsiperheiden määrä asukaslukuun suhteutettuna oli 10%. Lapsiperheet keskittyvät kasvukeskuksiin ja niiden läheisyyteen. Vuoden 2020 alussa lapsista 48% asui neljässä suurimmassa seutukunnassa (Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun seutukunnat). Maahanmuuttajaväestö keskittyy kantaväestöä voimakkaammin kasvukeskuksiin. (Lähde: Tilastokeskus) 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhekummitoiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten perheet. Lähtökohtana on lapsiperheen subjektiivinen kokemus tuen tarpeesta.

Sukupolvitoiminnan kohderyhmä määräytyy toimintaympäristön mukaan. Mummi- ja vaaritoiminnassa toimitaan esim. koulussa, päiväkodissa tai MLL:n perhekahvilassa, jolloin kohderyhmä koostuu vauvasta alakouluikäiseen saakka sekä myös vanhempiin. Lukumummi- ja vaaritoiminnan kohderyhmänä ovat 2.-6. - luokkalaiset lapset. 

Läksykummitoiminnan kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. Samalla toiminnasta hyötyvät myös vanhemmat saaden apua arjen sujuvuuteen. Läksykummitoiminta on kohdennettu lapsille, jotka eivät tarvitse vahvaa pedagogista erityistukea.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Tukihenkilötoiminta Vertais- ja vapaaehtoistyö

Ilmiöt

Sosiaalisen pääoman korostuminen

Kohderyhmä

Perheet