Tukihenkilötoiminta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Väkivalta
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Ääripäiden korostuminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juntu-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua väkivaltaisesti radikalisoituneille nuorille. Juntu-tukihenkilö kulkee nuoren rinnalla tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Tukihenkilötoiminta
Sosiaalihuolto
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaaksossa vapaaehtoisten tukiperhetoiminta ja tukihenkilötoiminta tapahtuu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alla perheiden sosiaalityön palveluna. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen, lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy sekä sukupolvitoiminnan myötä lasten lukemissujuvuuden edistämi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Tukihenkilötoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle kouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen, sukupolvien välisten kohtaamisten lisääminen ja lasten koulumotivaation, lukuinnostuksen ja -sujuvuuden parantaminen ammatillisesti

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Tukihenkilötoiminta
Maahanmuutto
Nuorisotyö
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

EJY ry:n Turvaperhe-hankkeessa (2017-2020) kehitettiin ammatillisesti ohjatun, vapaaehtoisuuteen perustuvan kummiperhetoiminnan malli, jossa rekrytoitiin ja valmennettiin vapaaehtoisia toimimaan ku

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TUEXI-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa vuosina 2007-2010 vapaaehtoistyöhön perustuvaa, ammatillisesti ohjauttua tukihenkilötoimintaa lapsille ja nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Elämänlaatu
Kokemusasiantuntijuus
Rikoksentorjunta
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rikosseuraamusalan ammattilaisen ja rikollisuudesta irtaantuneen koulutetun kokemusasiantuntijan työparimalli, jolla vastataan rikostaustaisten asiakkaiden erityistarpeisiin erilaisissa toimintaymp

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Järjestöt
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kokemusasiantuntijuus
Tukihenkilötoiminta
Perhepalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvä arki lapselle -koulutus on suunnattu järjestöissä toimiville vapaaehtoisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kokemustieto
Kokeilu
Tukihenkilötoiminta
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus