Vertais- ja vapaaehtoistyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Aihealueet
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Työpajatoiminta
Palvelupolku
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisohjaajana työpajalla -malli kuvaa vertaisohjaajatoiminnan toteutusta työpajaympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Laatutyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminnan vastuullisuuden sydän merkitsee, että kokemuskoulutuksia järjestävä organisaatio koordinoi ja tukee kokemustoimintaa vastuullisesti myös koulutusten jälkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ammatillinen koulutus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä mallissa kokemusasiantuntijaksi (-toimijaksi/-osaajaksi) on mahdollista opiskella esimerkiksi järjestöissä, hyvinvointialueilla ja oppilaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden parissa -Kummiperhetoiminnassa Suomeen saapunut ukrainalainen perhe saa suomalaisen kummiperheen. Perheet tapaavat 1-4 kertaa/kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen
Hyvinvointi
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijat voivat kutsua vapaaehtoisia mukaan ikäihmisten ilahduttamiseen ja auttamiseen ilman pidempiaikaista sitoutumista tehtäviin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa valmennetut riippuvuudesta toipuneet tai läheiskokemuksen omaavat henkilöt toimivat tukihenkilöinä hoitosuhteessa olevalle, riippuvuutta sa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmiset saavat koulutetuista vapaaehtoisista saattaja-apua kertaluonteisiin asiointeihin, joita he eivät pysty itsenäisesti suorittamaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ystävätoiminnassa koulutetut vapaaehtoiset vierailevat heille valitun ikäihmisen luona. Toimintaa ohjaavat ikäihmisen omat toiveet toiminnasta.