Digiraadeissa testataan digilaitteita ja sähköisiä palveluita. Digiraadeilla kiinnitetään huomiota design for all -periaatteeseen ja kaikkien kansalaisten oikeuteen pystyä käyttämään digilaitteita ja sähköisiä palveluita.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digiraati
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digiraadeissa testataan digilaitteita ja sähköisiä palveluita. Digiraadeilla kiinnitetään huomiota design for all -periaatteeseen ja kaikkien kansalaisten oikeuteen pystyä käyttämään digilaitteita ja sähköisiä palveluita.

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Tuuva

Luotu

26.05.2020

Viimeksi muokattu

01.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallilla kiinnitetään huomiota sähköisten palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja kansalaisten ja järjestöjen digiosallisuuteen. Tuodaan esiin kaikkien oikeus halutessaan käyttää digilaitteita, sähköisiä palveluita ja saada opastusta niiden käyttöön huolimatta yhteiskunnallisesta asemasta, iästä, kansallisuudesta tai toimintarajoitteista.

Toimintaympäristö **

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan monella tasolla. Kansalaisilta vaaditaan uusia kansalaistaitoja asioidensa hoitamiseen ja yhteiskunnassa osallisena olemiseen. Digiosallisuuden toteutumiseksi tarvitaan monta osatekijää. Tarvitaan helppokäyttöisiä laitteita ja tukea laitteiden hankintaan, sekä rahallista että teknistä. Tarvitaan osaamista laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Tarvitaan maksutonta digitukea osaamisen kasvattamiseen. Kaiken perustaksi tarvitaan asuinpaikasta riippumattomat toimivat yhteydet. Digiraadeilla tuodaan esiin digitalisaation eri puolia periaatteella "Digi kuluu kaikille" kiinnittäen huomiota joko epäkohtiin tai hyviin käytäntöihin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digiraateja on järjestetty eri yhdistysten toimintaryhmille tai yksittäisten henkilöiden kanssa.  Raadeilla on tuotu esiin näkökulmia mm. saavutettavuudesta, uusista digilaitteista, digineuvonnasta ja sähköisistä palveluista. Digiraati voidaan järjestää kunkin kohderyhmän omien tarpeiden mukaan ottaen kantaa juuri heidän digiosallisuuttaan koskeviin epäkohtiin tai hyviin käytäntöihin.
 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valitkaa aihe, jota haluatte digiraadissa käsitellä. Esimerkiksi jokin kuntanne sähköinen palvelu. Kootkaa halukkaita palvelun testaajia. Tutustukaa itse palveluun ja laatikaa digiraatilaisille testikysymyksiä. Palvelua voi testata joko kokoontuen fyysisesti ryhmänä tai kukin ryhmäläinen itsenäisesti. Testauksen jälkeen kootkaa yhteenveto testauksen tuloksista ja kertokaa siitä testaamanne palvelun ylläpitäjälle. Esimerkkejä digiraadeista voit katsoa TIETOA MUUALLA -kohdan Digiraati -linkistä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä