Eksoten henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessi ja henkilökohtaisen budjetoinnin tuen malli

Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) palveluprosessin kuvaus.  
Eksoten vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin tuen vaihtoehtojen kuvaus. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Eksoten henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessi ja henkilökohtaisen budjetoinnin tuen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) palveluprosessin kuvaus.  
Eksoten vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin tuen vaihtoehtojen kuvaus. 

Toteutuspaikka
Eksoten vammaispalvelut yhdessä Ihmislähtöinen HB -hankkeen kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

29.11.2021

Viimeksi muokattu

01.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Henkilökohtaista budjetointia voi käyttää palvelujen järjestämisen tapana nykyisen lainsäädännön pohjalta. Asiakkaalla tulee olla oikeus vammaispalveluihin, mutta perinteiset palvelut eivät vastaa siihen tarpeeseen, joka asiakkaalla on. Toimintamallissa on kuvattu, miten toimitaan, jos asiakas valitsee henkilökohtaisen budjetoinnin palveluiden järjestämisen tavaksi.

Eksoten henkilökohtaisen budjetoinnin tuen mallissa on kuvattu vaihtoehdot, joista asiakas voi valita tuen antajan, mikäli hän tarvitsee tukea omassa HB palveluprosessissaan. 

Toimintaympäristö **

Ihmislähtöinen HB –hanke oli yksi yhdeksästä Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeista. Hanke toteutettiin syksyn 2020 – joulukuun 2021 aikana. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke perustui pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Ihmislähtöinen HB -hanke tuotti tietoa Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavasta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on Eksoten alueen vammaispalvelujen asiakkaat, jotka ovat olleet aktiivisia toimijoita koko hankkeen kehittämistyön ajan. Asiakkaat ja heidän läheiset ovat osallistuneet haastatteluihin, työpajoihin ja Webropol –kyselyihin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ihmislähtöinen HB -hankkeen aikana laadittiin asiakkaille sekä työntekijöille oppaat, jotka sisältävät ohjeita ja tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista. Oppaan sisällöt myötäilevät HB palveluprosessia. Työntekijän opas sisältää tarkempaa ohjeistusta muun muassa budjetin laskemiseen, HB-tukeen sekä päätöksentekoon liittyen. Tiedon saatavuuden tueksi tehtiin video henkilökohtaisesta budjetoinnista. 

Vammaispalveluiden johto on hyväksynyt toimintamallit ja ne on otettu käyttöön vammaispalveluissa. Henkilökohtaisen budjetoinnin vakiintumista edistää HB-vastuuhenkilö malli sekä yhteistyökumppanuus Skills-hankkeessa.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Eksotessa on ollut käytössä henkilökohtainen budjetointi ja sen palveluprosessia on kehitetty hankeen aikana. Päivitetyn palveluprosessin toimivuudesta ei ole vielä käytännön kokemusta eikä myöskään HB-tuen toimintamallista.  Tämän vuoksi tuloksien arviointia ei voi vielä tehdä.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu eri sosiaalipalvelujen kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.

Ennen kuin selvitetään henkilökohtaisen budjetoinnin tarvetta, on hyvä miettiä miksi perinteinen palvelujen järjestämistapa ei vastaa asiakkaan tarpeeseen ja voidaanko nykyistä toimintaa muokata. HB:n päätöksenteossa on huomioitava organisaation delegointiohjeet.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis