Eloisan juhlan tarkoituksena on tarjota yksinäisyyttä kokeville ikäihmisille iloinen päivä yhdessä muiden kanssa. Juhlan avulla heitä rohkaistaan mukaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Vapaaehtoiset ovat mukana järjestämässä juhlia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Eloisa juhla yksinäisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eloisan juhlan tarkoituksena on tarjota yksinäisyyttä kokeville ikäihmisille iloinen päivä yhdessä muiden kanssa. Juhlan avulla heitä rohkaistaan mukaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Vapaaehtoiset ovat mukana järjestämässä juhlia.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Aijjoos-hanke II:ssa yhteistyössä vapaaehtoisten ja seurakuntien kanssa vuonna 2014 ja se on käytössä edelleen Aijjoos-toiminnassa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Koponen

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Eloisa juhla on toimintamalli, jonka tarkoituksena on tuoda yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset yhteen ja tarjota heille vertaistukea sekä mukavia muistoja. Juhlaan kutsutaan erityisesti ikäihmisiä, jotka eivät muuten osallistu tai pääse osallistumaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Eloisa juhla tarjoaakin heille tilaisuuden tavata vanhoja tuttuja sekä vaihtelua arkeen.

Toimintaympäristö **

Monet ikäihmiset eivät pysty osallistumaan tapahtumiin. Osallistuminen on heille vaikeaa, koska heillä ei ole kyytiä tai he eivät pysty lähtemään yksin esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat avustajan mukaansa. He kuitenkin kokevat yksinäisyyttä ja haluaisivat osallistua erilaisiin tilaisuuksiin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat yksinäiset ikäihmiset sekä vapaaehtoiset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Eloisan juhlan toteuttaminen
Aluksi kartoitetaan vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita osallistumaan ja avustamaan juhlassa sekä kuljettamaan tilaisuuteen yksinäisiä ikäihmisiä. Tarvittaessa järjestetään muita kuljetuksia. Juhlaan kutsutaan henkilökohtaisesti ikäihmisiä, jotka asuvat omissa kodeissaan, mutta eivät pääse osallistumaan tapahtumiin. Monet heistä ovat kotihoidon asiakkaita, joten kutsuja on kätevää antaa kotihoidon välitettäväksi. Myös puskaradio toimii hyvin. Kotihoito voi hoitaa ikäihmisen ilmoittautumisen juhlaan. Ilmoittautuminen on tärkeää kuljetuksen järjestämiseksi. Aktiivisia ikäihmisiä on helpompi saada liikkeelle, mutta kotiin sidottuja, joko heikentyneen kunnon tai puuttuvan kyydin johdosta, on vaikeampaa tavoittaa. Yhteistyötä yksinäisten tavoittamiseksi kannattaa tehdä esim. seurakuntien, ystävätoiminnan tai eläkeläisjärjestöjen kanssa. Juhlassa on oleellista, että tilaisuus on lämminhenkinen ja iloinen. Tunnelmaa kohotetaan kauniilla kattauksella ja eloisalla ohjelmalla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksinäiset ikäihmiset ovat ottaneet vuosittain järjestettävän Eloisan juhlan jokavuotiseksi perinteeksi. He lähtevät sinne mielellään ja ovat iloisia tavatessaan tuttuja. He ovat kokeneet tärkeäksi sen, että heitä huomioidaan tällä tavalla ja tilaisuus on juhlava. Iloinen ohjelma juhlassa piristää. Erityisesti musiikki on juhlassa ollut tärkeässä asemassa. Myös vapaaehtoiset ovat kokeneet tämän juhlan tärkeäksi ja ovat mielellään kuljettaneet yksinäisiä juhlaan ja avustaneet heitä siellä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia voi soveltaa missä tahansa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (esim. seurakunta, kotihoito) on tärkeää. Vapaaehtoisten aktivointi on helpompaa, jos yhteistyössä on mukana jokin vapaaehtoistyötä organisoiva taho esim. SPR tai seurakunta. 

Kansikuva
Ikäihmiset kävelevät käsi kädessä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä