1-vuotiaiden suun määräaikaistarkastukset etävastaanottoina

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hammashoidon 1-vuotiaiden etävastaanotot
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1-vuotiaiden suun määräaikaistarkastukset etävastaanottoina

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kaikki kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

24.06.2021

Viimeksi muokattu

25.07.2022
Ratkaisun perusidea **

1-vuotiaiden suun määräaikaistarkastukset etävastaanottoina

Toimintaympäristö **

Etävastaanotto on verkossa tapahtuva vastaanotto, jossa ammattilainen ja asiakas kohtaavat videoyhteyden välityksellä. Etävastaanottoina toteutettavilla neuvola-asetuksen mukaisilla 1-vuotiaiden suun määräaikaistarkastuksilla haetaan sujuvaa hoitoon pääsyä, ja niiden toivotaan helpottavan pienten lasten vanhempien arkea. 1-vuotiaan hammastarkastuskäynti on pitkälti keskustelupohjainen, ja sen vuoksi soveltuva suoritettavaksi etävastaanottona. Vastaanotolla varmistetaan asiakkaan henkilöllisyys, keskustellaan terveys- ja omahoitotottumuksista ja kartoitetaan lapsen hampaiston tilanne.

Lähivastaanottoaika hammashoitolaan varataan matalalla kynnyksellä tarvittaessa esimerkiksi, jos vanhempaa huolettaa jokin asia lapsen suussa, tai etävastaanoton aikana vastaanottajalla ilmenee tarve nähdä lapsen suun tilanne lähivastaanotolla.

Etävastaanottoja varten vastaanottaja tarvitsee tietokoneen, kameran, mikrofonin ja kuulokkeet. Tilaksi riittää esimerkiksi toimistohuone. Tilojen osalta on kuitenkin huomioitava rauhallisen ympäristön tarve, sekä esimerkiksi tietoturvallisuusasioiden huolellinen toteutuminen.

Kutsut etävastaanotolle lähetetään kirjeellä kotiin. Kutsukirjeessä on infoa mm. siitä, miten etävastaanotolle liitytään (Eksoten verkkosivujen kautta). Videovälitteistä etävastaanottoa varten vanhempi tarvitsee internet-yhteyden, tietokoneen, kameran, mikrofonin ja kaiuttimet / kuulokkeet tai älypuhelimen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat 1-vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa. 1-vuotiaiden suun määräaikaistarkastuksen sisältöön on Eksotessa olemassa yksityiskohtaiset ohjeet, joita myös etävastaanotolla noudatetaan, jotta samat suun terveyteen liittyvät asiat tulee käytyä läpi jokaisen perheen kanssa. Potilastietojärjestelmään tehtäviä kirjauksia varten on työstetty myös ohjeet, joita kaikki etävastaanottoja toteuttavat noudattavat yhteneväisyyden varmistamiseksi.

Asiakkaalla on mahdollisuus jättää palautetta käytössä olevan etävastaanottojärjestelmän kautta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Eksoten hammashoidossa etävastaanotot ovat uusi toimintamalli. Etävastaanottoja varten kehitettiin 1-vuotiaiden etähammastarkastuksia ajatellen uusi toimintamalli ja ohjeistukset. Haasteena oli mm. alaikäiset etävastaanoton kohderyhmänä, sillä aikaisemmat etävastaanotot Eksotessa oli kehitetty täysi-ikäisille. Lisäksi vaadittiin henkilöstön koulutusta (hammashoitajat, hammashoidon ajanvaraus, kutsujat) ja hankittiin välineistöä etävastaanottoja varten.​ Myös uudesta asiasta ja toimintamallista tiedottaminen tuli tehdä huolella niin omalle henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Etävastaanottopalvelua kehitetään jatkuvasti paitsi palautteen perusteella niin myös kehittyvien etävastaanottojärjestelmien kautta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etävastaanotot ovat sovellettavissa myös muihin palveluihin hammashoidossa, kuten erilaisissa kontrollikäynneissä.

Kansikuva
Eksote

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä