Hanketulokset käyttöön, 4V juurruttamisen malli

Malli, joka auttaa kehittämishankkeita suunnittelemaan ja toteuttamaan juurruttamisen toimenpiteitä hankkeen eri vaiheissa. Päämääränä on, että hankkeiden tulokset jäävät elämään vielä loppukahvienkin jälkeen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hanketulokset käyttöön, 4V juurruttamisen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli, joka auttaa kehittämishankkeita suunnittelemaan ja toteuttamaan juurruttamisen toimenpiteitä hankkeen eri vaiheissa. Päämääränä on, että hankkeiden tulokset jäävät elämään vielä loppukahvienkin jälkeen.

Toteutuspaikka
Metropolia ammattikorkeakoulu, Kulttuurialat
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Halonen

Luotu

20.08.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Juurruttamisen neljän V:n malli kulkee nelivaiheisen polun kautta. Sen etappina liikutaan viestinnän kautta käytänteiden kohderyhmälähtöiseen variointiin. Tämän jälkeen hankkeen toteuttajatahojen ulkopuolisia toimijoita autetaan kokeilemaan uusia käytänteitä valtavirtaistamisen nimissä. Lopuksi käytänne pitäisi saada vakiinnutettua struktuureihin ja rakenteisiin, jolloin se jatkaa vahvasti eloaan vielä hankkeen viimeisten ohjausryhmäkahvien jälkeen. Tämä neljästä V:stä koostuva toimintojen sikermä kumuloituu juurruttamisen edetessä. Viestintä ei siis pääty, vaikka variointi alkaa. Juurruttamiselle tulee antaa riittävästi aikaa ja resursseja. Onnistumisen edellytys on, että uuden hankkeen ideointivaiheessa on oltava mielessä näkemys myös siitä, kuka hankkeen tuloksia ja tuotoksia tarvitsee ja miten heidän huomioidaan ja innostetaan mukaan kehittämään ja kokeilemaan kaikissa hankkeen eri vaiheissa.

Toimintaympäristö **

Suomi on tuhansien projektien maa. Esimerkiksi Euroopan unionin rakennerahastojen tuella aloittaa keskimäärin yli 1000 uutta hanketta joka vuosi. Projektit ovat keskeinen muutosvoima, jolla haetaan ratkaisuja yhteisiin haasteisiimme. Hankkeet tuottavat usein pilotoituja ratkaisuja. On tärkeää tuotteistaa hankeratkaisuja siten, että myös muut voivat ottaa niitä käytöön ja ne jäävät elämään alkuperäisen kehittäjähankkeen loppukahvien jälkeen. 4V malli tarjoaa  uusien käytänteiden juurruttamiseen tähtäävän poluku mallin kehittämishankkeen eri vaiheisiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Juurruttaminen alkaa mieluiten jo hankehakemusta tehdessä ja näyttäytyy mm. tarkoituksenmukaisten kumppanien paikantamisella. Juurruttaminen on suunnitelmallista toimintaa, jota on työstettävä aktiivisesti koko projektin ajan projektihenkilöstön toimesta.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Juurruttamisen tuominen osaksi hankearkea vahvistaa hanketulosten näkyväksi tekemistä, muokkaamista eri kohderyhmille ja niiden kautta käyttöönottoa uusissa ympäristöissä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on rakennettu etenkin sosiaalirahaston hankkeita silmällä pitäen, mutta se soveltunee hyvin myös muuiden yhteiskunnallista muutosta hakevien projektien apuvälineeksi.

Kansikuva
juurruttamisen 4V:tä julkaisun kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Arviointi ja tiedonkeruu Prosessien kehittäminen

Ilmiöt

Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot