Hiljattain eläköityneet on oma ryhmä noin 0-8 vuotta sitten eläkkeelle jääneille. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja yhdessä tekemistä samassa elämäntilanteessa oleville.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hiljattain eläköityneet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hiljattain eläköityneet on oma ryhmä noin 0-8 vuotta sitten eläkkeelle jääneille. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja yhdessä tekemistä samassa elämäntilanteessa oleville.

Toteutuspaikka
Toimintamallia on kehitetty vuodesta 2018 lähtien Aijjoos-kumppanuustoiminnassa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jenni Alanen

Luotu

09.04.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Hiljattain eläköityneet tarvitsevat heille kohdennettua toimintaa. Hiljattain eläköityneiden ryhmä, jossa on samassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, tarjoaa vertaistukea.

Toimintaympäristö **

Eläkkeelle jääminen on suuri elämänmuutos. Työyhteisö ja sen tarjoama sosiaalinen verkosto katoavat. On mietittävä, mistä löytää uusia sosiaalisia suhteita ja sisältöä elämään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat hiljattain eläkkeelle jääneet. Heille tarjotaan omaa ryhmätoimintaa, jossa tapaa samassa elämäntilanteessa olevia.

Hiljattain eläköityneiden ryhmään kutsuttiin noin 0-8 vuotta sitten eläkkeelle jääneitä. Tällöin osa osallistujista on juuri eläkkeelle siirtyneitä, ja osa on ehtinyt sopeutua uuteen elämäntilanteeseen jo muutaman vuoden ajan. Tämä asetelma tarjoaa monipuolisemmin vertaistukea.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hiljattain eläköityneitä kutsuttiin yhteiseen kahvihetkeen. Kutsu julkaistiin paikallislehdissä. Yhteisessä kahvihetkessä kysyttiin eläkkeelle jääneiden toiveita siitä, millaista toimintaa he haluavat. Kahvihetkessä nousi esille tarve hiljattain eläköityneille suunnatusta ryhmästä. Toiveena olivat yhteiset tapaamiset noin kerran kuukaudessa. Kokoontumispäivä, kellonaika sekä kokoontumispaikka voivat vaihdella.

Hiljattain eläköityneet ovat halunneet kokoontua yhdessä paikoissa, joissa he eivät ole aiemmin käyneet esim. kylätalot, laavut ja kahvilat. Kokoontumispaikan ja -ajan vaihtelu onnistuu helposti, sillä useimmilla hiljattain eläköityneistä on auto käytössään.

Tapaamisissa pääpaino on keskustelussa. Aiheena on kokemusten vaihto sekä kaikki ajankohtaiset aiheet. Keskustelun lomassa nautitaan kahvit. Tapaamiskerran pituus on 1,5 tuntia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hiljattain eläköityneiden ryhmä on tuonut palautteen mukaan osallistujille vertaistukea, elämän sisältöä, uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. Ryhmään mukaan lähteminen on auttanut sopeutumaan eläkkeelle jäämisen mukanaan tuomaan elämänmuutokseen. Ryhmään osallistuminen on rohkaissut osallistumaan myös muuhun toimintaan.

Hiljattain eläköityneiden tapaamiset on järjestetty usein aamuisin. Tällä tavoin on saanut aiheen nousta ajoissa ylös uuteen päivään. Monella on iltapäivisin muita harrastuksia tai velvollisuuksia, joten aamut ovat senkin puolesta sopiva ajankohta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa, missä päin Suomea tahansa. Tarvitaan vain koollekutsuja.

Kansikuva
Mies, nainen ja koira kävelyllä metsässä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä