Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia yhä paremmin arvostamaan lapsen näkökulmaa. Se vaatii uutta työotetta, lapsilähtöistä asennetta, lasten aloitteisiin tarttumista ja vuorovaikutusta lasten kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Huomaa minut! -osallisuustyökalu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia yhä paremmin arvostamaan lapsen näkökulmaa. Se vaatii uutta työotetta, lapsilähtöistä asennetta, lasten aloitteisiin tarttumista ja vuorovaikutusta lasten kanssa.

Toteutuspaikka
Menetelmäopas on kehitetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Varsinais-Suomen piirissä MLL:n mentalisaatioperustaisen toiminnan materiaalien pohjalta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Eero Ylinentalo

Luotu

01.06.2020

Viimeksi muokattu

23.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia yhä paremmin arvostamaan lapsen näkökulmaa. Se vaatii uutta työotetta, lapsilähtöistä asennetta, lasten aloitteisiin tarttumista ja vuorovaikutusta lasten kanssa. Osallisuustyökalu sopii moneen toimintaympäristöön, ja sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa osaksi lapsivaikutusten arviointia. Huomaa minut! -osallisuustyökalun avulla saadaan palautetta lapselta ja lapsen silmin. Se pysäyttää aikuisen ohjatusti seuraamaan lasta ja pohtimaan lapsen toiveita ja ajatuksia.

 Avoin kohtaamispaikka Marakatin kehittämistyössä on vuosia työskennelty sen eteen, että aivan pienenkin lapsen ääni tulisi kuulluksi toimintaa arvioitaessa. Tavoite on ollut haasteellinen, sillä pienen lapsen mielipiteitä on välillä vaikea tavoittaa.
Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tehty sinulle, joka haluat ideoita lapsen osallisuuden tukemiseen ja palautteen keräämiseen. Koottu opas on tarkoitettu selkeäksi ja helpoksi osallisuustyökaluksi suunnittelun, arvioinnin ja seurannan tueksi.

Osallisuustyökalu sopii moneen toimintaympäristöön, ja sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa osaksi lapsivaikutusten arviointia. Osallisuustyökalua laadittaessa kehittämistyöhön otettiin mukaan pääasiassa vauvojen ja taaperoikäisten lasten perheitä. Kehittämistyön tuloksena syntyi Huomaa minut! -osallisuustyökalu, jonka avulla tuetaan positiivista vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä vahvistetaan lapsen asemaa asiakkaana. Huomaa minut!- osallisuustyökalun  avulla tuetaan lisäksi positiivista vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Huomaa minut!-koulutus on maksuton ja kestää 3 tuntia. Se sisältää materiaalit (Huomaa minut!-opas, havainnointilomake, juliste ja vihko) ohjeineen. Huomaa minut! -lomake perustuu mentalisaatioon ja siinä tarkastellaan lapsen ulkoista käyttäytymistä, kokonaistilannetta ja haastatellaan lapsen vanhempaa.

  • Kun aikuinen harjoittelee havainnointia ensin tietoisesti ja kirjallisesti, lapsen huomiointi arjessa helpottuu. Kirjoittaminen auttaa pysähtymään ja konkretisoi pohtimista lapsen silmin.  Niihin voi palata jälkeenpäin ja saadaan kirjallisia palautteita lapsilta.
  • Haasteellista tilannetta voi havainnoida useampi aikuinen- auttaa löytämään erilaisia näkökulmia ja tulkintoja tilanteesta.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

 Menetelmäopas on kehitetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Varsinais-Suomen piirissä MLL:n mentalisaatioperustaisen toiminnan materiaalien pohjalta.  Käytetään lapsen luontaisessa lähiympäristössä/tilanteessa joka liittyy konkreettisesti lapsen arkeen. Kehittäjät Franska Johanna, Metsäpalo Rea, Rippstein Katja 

Lisätietoja: Johanna Franska perhetoiminnan koordinaattori MLL Varsinais-Suomen piiri johanna.franska@mll.fi

Kansikuva
Lasten jalkoja

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä