Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin suunnitelma 2022 (RRP, P4, I2)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin alueelliselle kehittämistyölle. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset asiakaspolut sekä luoda visuaalinen kuvaus palvelukonseptin suunnitelmasta.  Työ on valmistunut 12/2022. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Kehittäjä
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Kehittäjä