Käyttäjän Ninni.Taavitsainen profiilikuva.
Etunimi
Ninni
Sukunimi
Taavitsainen
Organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kymen HVA ammattilaisen työpöytä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Varhainen tunnistaminen

Logo
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö

Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus

Navibanneri
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Hoidontarve

Toimintamalli
Tukihenkilötoiminta
Sosiaalihuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen