Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin suunnitelma 2022 (RRP, P4, I2)

Rakennetaan suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin alueelliselle kehittämistyölle. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset asiakaspolut sekä luoda visuaalinen kuvaus palvelukonseptin suunnitelmasta.  Työ on valmistunut 12/2022. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin suunnitelma 2022 (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin alueelliselle kehittämistyölle. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset asiakaspolut sekä luoda visuaalinen kuvaus palvelukonseptin suunnitelmasta.  Työ on valmistunut 12/2022. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heli Kaleton

Luotu

30.11.2022

Viimeksi muokattu

31.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson on sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta haastava. Alueella väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia.

Sairastavuus on Kymenlaaksossa keskimääräistä suurempaa, erityisesti mielenterveysongelmat sekä tuki-ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia on alueen 18–34-vuotiaisiin suhteutettuna maan eniten.

Lapsiperheiden ongelmat ovat alueella moninaisia, ja ne lisäävät lasten ja nuorten palvelujen tarvetta. Lapset ja nuoret voivat joutua odottamaan jopa kuukausia pääsyä hoidon ja kuntoutuksen aloittamiseksi tarvittaviin toiminta-ja puheterapia-arvioihin sekä psykologin tutkimuksiin.

Sosiaali-ja terveydenhuollon osaavan henkilöstön saatavuus on ollut pitkään haastavaa Kymenlaakson alueella.

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä