Etunimi
Johanna
Sukunimi
Niilo-Rämä
Organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuva: Pixabay
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Avohoito

Kymen HVA ammattilaisen työpöytä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Asiakastyö

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuva pixabay
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Hoidontarve
Palvelupolku
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

Kuva palautteen antamisesta matkapuhelimella. Lähde Pixabay.
Toimintamalli
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Matalan kynnyksen palvelu

Kuvituskuva Kymenlaakson hyvinvointialue, kaksi kuvitettua henkilöä käyttää digilaitteita ja -palveluita.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Kymenlaakson karttakuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Prosessien kehittäminen
RRP

Ratamokeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Kansikuva, kysymysmerkki
Toimintamalli
Elämänlaatu
Vaikuttavuus
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
RRP
Kuntoutus
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen

Kuvituskuva Kymenlaakson hyvinvointialue, joki ja silta.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaaliala
RRP
Prosessien kehittäminen

Kansikuva, kädet
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Palvelupolku
Prosessien kehittäminen

kaksi henkilöä on sauvakävelyllä.
Toimintamalli
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Elintavat

Kymenlaakson hyvinvointialueen kuvituskuva
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
RRP
Prosessien kehittäminen

Kuva: Pixabay
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ryhmätoiminta

Kuva pixabay
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Monialaisuus

Toimintamalli
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Fysioterapia
Kuntoutus

Adhd, Pixabay 2022
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Tiedonhallinta

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö

Kansikuva, stop
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvointi
Prosessien kehittäminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen kuvituskuva
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen karttakuva
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Neuvonta
RRP
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus

Kuva pixabay
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Hoidontarve

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Tiedonhallinta
Tietosuoja

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu