Iltapainotteinen vastaanottokokeilu: näkökulmana työhyvinvointi

Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimipisteessä kokeiltiin tammi-maaliskuun 2023 ajan mahdollisuutta työskennellä iltapainotteisessa vastaanottotyössä. Osallistuminen kokeiluun oli vapaaehtoista. Kokeilulla haluttiin lisätä työhyvinvointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Iltapainotteinen vastaanottokokeilu: näkökulmana työhyvinvointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimipisteessä kokeiltiin tammi-maaliskuun 2023 ajan mahdollisuutta työskennellä iltapainotteisessa vastaanottotyössä. Osallistuminen kokeiluun oli vapaaehtoista. Kokeilulla haluttiin lisätä työhyvinvointia.

Toteutuspaikka
Suun terveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

07.03.2023

Viimeksi muokattu

16.06.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Veto- ja pitovoimaisen työnantajan on tärkeää tunnistaa hyvinvointialueen paikkakuntakuntakohtaiset eroavaisuudet ja tarpeet niin potilaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Strategisen ja laadukkaan työhyvinvoinnin johtamisen kannalta työaikajoustojen tarpeen huomioiminen on tulevaisuutta.

Usein työaika sijoittuu klo 7.30-15.30 väliin, joka sanelee työntekijöiden päivittäistä rytmiä. Työaikajoustolla ja vapaaehtoisella iltapainotteisella työllä on esimerkiksi mahdollista lisätä kauempana asuvan työntekijän työssäkäynnin mielekkyyttä tarjoten joustoa vapaa-aikaan ja näin lisätä työntekijän työhyvinvointia.

Toimintaympäristö **

Suun terveydenhuolto tarvitsee strategiseen toimintaansa joustavia malleja ollakseen veto- ja pitovoimainen työnantaja. Työhyvinvoinnin johtaminen, sen kehittäminen ja siihen panostaminen, ovat merkittäviä voimavaroja organisaatiolle. Se on myös yksi osa organisaation arvoperusteista toimintaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokeiluryhmään kuuluivat suun terveydenhuollon työntekijöistä hammaslääkärit ja hammashoitajat. Iltapainotteiseen vastaanottokokeiluun osallistuminen oli vapaaehtoista. Kokeiluun osallistuneita kontaktoitiin sekä kokeilun puolivälissä että kokeilun lopussa. Mukana olleet pitivät työaikajoustoa omaa työhyvinvointiaan lisäävänä tekijänä. Myös potilailta vastaanotolla saatu palaute oli positiivista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kainuun hyvinvointialue tavoittelee veto- ja pitovoimaista suun terveydenhuoltoa. Työaikajoustojen tarjoaminen henkilökunnalle edistää positiivista työnantajamielikuvaa ja helpottaa tavoitteellista työhyvinvoinnin johtamista.

  • Tässä kokeilussa työaika painottui klo 12-20 väliselle ajalle.
  • Perustui täysin työntekijöiden omaan vapaaehtoisuuteen

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • Vapaaehtoisuuteen perustuva osallistuminen takasi positiivisen lähtöasetelman iltapainotteisen vastaanottokokeilun aloitukselle.
  • Mahdollisuus joustavan työajan käyttöön lisäsivät sekä työssä viihtymistä että työhyvinvointia.

Hankkeeseen kuuluneen kokeilujakson jälkeen iltapainotteinen työskentelymahdollisuus on jäänyt suun terveydenhuollossa käyttöön.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Toimivuuden kannalta on tärkeää, että päiväkirjapohjien muokkaus on tehty hyvissä ajoin ja työparien välillä on kommunikointi varmistettu (esim. sairastapauksien varalle on tehty varasuunnitelma).
  • Työvuorojen painottuminen iltaan klo 18 jälkeen, on huomioitava budjettisuunnitelmassa.
  • Varmistettava riittävä vuorokausilepo työvuorojen välillä.
  • Mahdolliset rajoitukset potilaiden hoidossa ilta-aikaan on otettava huomioon (vartija, välinehuolto, siivous, päivystys jne.)
  • Suuhygienistit eivät osallistuneet kokeiluun, mutta iltapainotteinen vastaanottotyö on sovellettavissa myös heidän ammattiryhmälleen tietyin ehdoin (huomioitava yksintyöskentelyyn liittyvät tekijät ilta-aikaan).

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä