1. Asumisen markkinointi potentiaaliselle kohderyhmälle, joka oli 25-54-vuotiaat naiset

2. Tv-mainos 22.10.-1.11.2020 MTV3 Uusimaa + diginäkyvyys

3. 807 263 kontaktikertaa

4. 34 000 €

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaiken keskellä - Forssa -markkinointikampanja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1. Asumisen markkinointi potentiaaliselle kohderyhmälle, joka oli 25-54-vuotiaat naiset

2. Tv-mainos 22.10.-1.11.2020 MTV3 Uusimaa + diginäkyvyys

3. 807 263 kontaktikertaa

4. 34 000 €

Toteutuspaikka
Forssan kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Forssa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Päivi Majava

Luotu

31.03.2021

Viimeksi muokattu

19.01.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021

Toimintaympäristö **

TOIMINTAYMPÄRISTÖ **

Avaa alla mainitut kohdat mahdollisimman tarkasti tekstimuotoon. Kirjoittaessa ajattele, että tuomari ei ole aikaisemmin tutustunut lainkaan kampanjaasi ja nyt haluat vakuuttaa hänet esittämällä kampanjan tavoitteiden ja tulosten toteutumista sekä miten tähän pisteeseen on tultu.
Lomakkeella on kaksi pakollista kysymystä toimintaympäristöön liittyvä ja kohderyhmä ja asiakasymmärrys. Näiden kahden kohdan kirjausten ja liitteiden perusteella tuomaristo tekee arvioinnit.

Tavoite

1. lähtötilanne

Forssa ei ole kovinkaan tunnettu hyvistä palveluistaan, ympäristöstään ja viihtyvyydestään. Koronaepidemian myötä nousi ajatus ja mahdollisuus kertoa kaupungista enemmän juuri oikealle kohderyhmälle. Forssa ei ole aikaisemmin markkinoinut tv:ssä ja nyt haluttiin kokeilla uutta kanavaa, sillä markkinointirahoja oli jäänyt tapahtumien peruuntumisen vuoksi käyttämättä. 

2. linkitys strategiaan

Forssan kaupungin uusin strategia hyväksyttiin syksyllä 2019. Siinä tärkeimmiksi arvoiksi nousevat avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus. Strategian mukaisesti haluttiin markkinointikampanjassa tuoda avoimesti ja rohkeasti esille aito kuva Forssasta ja forssalaisesta elämästä. 

Lainaus Forssan Brändikäsikirjasta (2020):

"Mitä meistä ajatellaan, vai ajatellaanko mitään? Forssassa on paljon hyvää ja osaamme kertoa kaikki parhaat palat, mutta jos kysymme ulkopuolisilta, mielikuvissa saattavat nousta esiin tietämättömyys tai pinttyneet mielikuvat. Emme jää piehtaroimaan harmitukseen, vaan ryhdymme tekoihin.

Forssa on aina Forssa, niin hyvässä kuin pahassakin: koskaan ei täydellinen ja aina voimme olla vielä parempia. Brändiämme pitää ohjata haluamaamme oikeaan suuntaan. Jotta tämä onnistuu, on brändi määriteltävä huolellisesti ja toimittava tavoitteellisesti sen jalkauttamisessa."

3. tavoite mitattavana suureena. Mittavia asioita esim. tunnettuuden kasvattaminen, palautteiden tai kävijöiden määrä, tonttimyynnin kasvu, tutkimustulokset jne.

Tavoitteena oli realistisesti (koska kyseessä oli ensimmäinen tämän mittainen kampanja) herättää kiinnostus ja lisätä tunnettuutta. Tässä myös onnistuttiin yli odotusten. 

4. jatkuvuus. Mahdollinen suunnitelmaa jatkotoimenpiteistä

Kampanja jatkuu toistokampanjana maalis-huhtikuun 2021 vaihteessa MTV3:lla lisättynä 10 sekunnin häntämainoksella. Samanaikaisesti on käynnissä myös somekampanja. Samalla tehtiin äänimainos tulevia asuntomessuja ajatellen. Tavoittena on herätellä kevään ja kesän tonttimarkkinointia. 

5. budjetti. Kerro myös rahoitusrakenne

- Videon suunnittelu ja tuotanto (Mainossatama Oy) 5.000 € (alv. 0)
- Ostettu näkyvyys (MTV3 , ProRatas ja Forssan Lehti) 29.000 (alv. 0)

Budjetti yhteensä 34 000 euroa + alv.

Mittaaminen ja tulokset

1. tulosten mittaaminen. Mitkä mittarit olivat käytössä.

 • MTV3:n katselulukuihin perustuvat kontaktimittarit 
 • Kampanjasivuston (forssa.fi/asukkaaksi) sivulataukset
 • Forssan Lehden boximainoksen näyttökerrat ja klikkaukset
 • Youtube-videon katselukerrat ja katselukesto
 • Facebookin ja Instagramin kampanjan näyttökerrat, reaktiot ja klikkaukset

2. konkreettiset tulokset

 • MTV3:n toteutuneet kontaktit 637 600 (kohderymässä 228 800)
 • Kampanjasivuston latauksia 3034 kpl (14.12.2020 mennessä)
 • Forssan Lehden boximainoksessa 80 000 näyttökertaa ja 267 klikkausta kampanjasivustolle
 • Youtube-videota katsottu (14.12.2020 mennessä) 16 528 kertaa, 96,1 % katsoi videon kokonaan, katseluaika tunteina 88,2
 • Facebookin ja Instagramin kampanjan näyttökerrat, reaktiot ja klikkaukset 
  • Näyttökerrat 64 101
  • Tavoitetut henkilöt 21 994
  • Sitoutumiset 2 651
  • Klikkaukset 2028
  • Negatiivinen palaute 0

3. loppuarviointi asetettujen tavoitteiden ja tulosten välillä

Kampanja saavutti paljon suuremman yleisön ja sen vaikuttavuus oli huomattavasti isompi, kuin asetetut tavoitteet. Monikanavaisuus toimi hienosti, samoin valittu viestimuoto eli video toimi kaikissa kanavissa. Suurin yllätys oli kampanjan saama positiivinen palaute ja hyväntuuliset reaktiot. 

4. vaikuttavuus

Kampanjalla onnistuttiin tavoitteiden mukaan herättämään kiinnostusta ja lisäämään tunnettuutta. Vaikuttavuutta voidaan arvioida klikkausten ja videon katselukertojen perusteella, mutta suurin vaikuttavuus nähdään jatkokampanjan myötä toivottavasti jopa konkreettisina toimina. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

KOHDERYHMÄ JA ASIAKASYMMÄRRYS **

1. kilpailutyön perusidea ja kärkiviestit

Koronaepidemia synnytti etätyön lisääntymisen yhteydessä uuden ilmiön. Ihmiset halusivat pois ahtaista kodeista jonnekin, jossa on enemmän tilaa ja jossa luonto on lähellä. Tähän kysyntään Forssan kaupunki lähti suunnittelemaan Kaiken keskellä -asumisen kampanjaa. 

Kampanjan kärkiviesti on, että Forssa on keskellä Etelä-Suomen suuria keskuksia ja keskellä myös luontoa - paikka jossa ihminen on keskiössä. 

Kun asuminen ei ole välttämättä enää tiukasti sidoksissa fyysiseen työpaikkaan, voi kotipaikan valita uusien kriteereiden perusteella:  asumisen väljyys, asumisen edullisuus, lyhyet välimatkat, toimivat palvelut, turvallisuus, kiireettömämpi arki ja elämiseen kokonaisvaltainen laatu. 

Kampanjassa tuodaan esille, että pikkukaupunki yllättää monipuolisuudellaan - kaikki on todellakin lähellä. 

2. kohderyhmä. Jos kohderyhmän valinnassa käytettiin asiakasymmärryksen keräämisestä syntynyttä tulosta. Mikä oli keräystapa

Kohderyhmä valittiin asiakaskäyttäytymisen perustuntemuksen perusteella. Päätökset kotitalouksissa tekevät useimmiten naiset. Lokaatioksi valittiin Uusimaa, jossa on eniten oikean kohderyhmän massaa ja siten myös eniten potentiaalia. Ikäryhmä  kohdistettiin aktiivityössäkävijöihin. Kohderyhmän valinnassa hyödynnettiin MTV3:n kohderyhmätietoja. 

3. keskeiset markkinointi- ja viestintätoimenpiteet (esimerkiksimediamainonta, suoramarkkinointi, verkkosivustot, sosiaalinen media, suhdetoiminta, messut tms.)

 • Televiomainonta / videomainos
 • Digimainonta / bannerimainonta, videomainonta
 • Kotisivut / kampanjasivusto, jossa ytimekkäästi koottua tietoa muuttajille, asukkaille, matkailijoille, yrittäjille.
 • Sosiaalinen media / videomainos

4. käytetyt markkinointikanavat

 • MTV3 Uudenmaan katselualue
 • Kampanjan laskeutumissivuna www.forssa.fi/asukkaaksi
 • Forssan Lehden digilehden boximainos
 • YouTube–video
 • Facebook-kampanja

 

Kansikuva
mies ja nainen puiston penkillä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä