Kehittäminen kuuluu Oulunkaarella jokaiselle henkilöstöstä luottamuselimiin saakka. Kokeiluihin kannustetaan. Systemaattiset, yhteiset kehittämisen areenat mahdollistavat vaikuttavan kehittämistyön.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 16.3.2016, viimeksi muokattu 17.3.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehittäminen kuuluu kaikille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittäminen kuuluu Oulunkaarella jokaiselle henkilöstöstä luottamuselimiin saakka. Kokeiluihin kannustetaan. Systemaattiset, yhteiset kehittämisen areenat mahdollistavat vaikuttavan kehittämistyön.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 16.3.2016, viimeksi muokattu 17.3.2016).

Toteutuspaikka
Oulunkaaren kuntayhtymän soten kehittämistiimi.
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

11.02.2020

Viimeksi muokattu

25.05.2020
Ratkaisun perusidea **

Viestintä: kehittäminen näkyy ja kuuluu
Kehittämistoiminnasta viestitään aktiivisesti mm. Twitterissä, Instagramin kuvapalvelussa ja paikallislehdissä. Oulunkaaren internet-sivuilta löytyy kehittäjien blogi. Kuntayhtymän kehittämistoiminnan tulokset ovat olleet esillä mm. Kuntamarkkinoilla ja Lääkäripäivillä. Esimerkiksi Change Day –päivän kädenjälkitunnukset kertovat toteutetuista kehittämistoimenpiteistä.

Yhteiset kehittämisen areenat
Yhteiset kehittämisen areenat, kuten esim. järjestämisneuvotteluprosessi, Innovaattori-koulutus, kehittämistiimi ja esimiesinfot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kehittämistyölle. Kuntien kanssa käytävissä vuotuisissa järjestämisneuvotteluissa linjataan kehittämistyön suunnat ja luodaan pohja mm. kokeilujen mahdollistamiselle. Innovaattori-koulutuksessa n. 20 Oulunkaaren ja kuntien työntekijää suoritti kehittämiseen ja kokeilukulttuuriin painottuneen erikoisammattitutkinnon. Soten kehittämistiimi on puolestaan moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämistyön eteneminen strategian mukaisesti sekä vauhdittaa kehittämistoimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Kuukausittain järjestettäviin videovälitteisiin esimiesinfoihin osallistuvat käytännössä kaikki Oulunkaaren lähiesimiehet. Jokaiseen infoon on varattu osio yhteiselle vuoropuhelulle ja kehittämiselle. Asiakkaat ovat mukana kehittämistyössä mm. raati- ja kehittäjäasiakastoiminnassa sekä Change Day –tempauksissa.

Toimintaympäristö **

Kehittämisen ja kokeilujen vauhdittaminen. Yhteinen suunta, tahtotila ja kannustus kokeilemaan ovat perustana Oulunkaaren kehittämistoiminnalle. Yhteiset kehittämisen areenat, kuten esimerkiksi järjestämis-neuvotteluprosessi, Innovaattori-koulutus, kehittämistiimi ja esimiesinfot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja.

Palvelujen korkea laatu, asiakastyytyväisyys ja osallistava kehittäminen olivat kriteereitä, joiden perusteella STM ja Työterveyslaitos myönsivät vuonna 2015 Oulunkaarelle Mielekäs työpaikka -tunnustuksen. Mielekäs-ohjelman tarkoituksena on levittää onnistuneita sote-alan käytäntöjä.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä jokainen Oulunkaarella henkilöstöstä luottamuselimiin saakka.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämisen kulttuuri ja kokeiluihin kannustaminen

Kehittäminen kuuluu Oulunkaarella jokaiselle asiakasrajapinnasta luottamuselimiin saakka. Johto tukee vahvasti kehittämistä ja kannustaa asiakaslähtöisiin kokeiluihin. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus on tärkeää. Kehittämisen tahtotila ilmenee palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Oulunkaaren henkilöstökyselyssä kartoitettiin, miten kehittäminen näkyy työyhteisössä. Vastaajat mm. kertoivat, että hyvät ideat jaetaan työkavereiden kesken ja tiimit etsivät aktiivisesti tapoja tehdä työtä entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistyön vaikutukset ovat olleet Oulunkaarella toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Kokeilukulttuuria edistetään hallituksen kärkihankkeen hengessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liitteenä Oulunkaaren kehittäjäopas vinkiksi. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kuntayhtymä Järjestäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset