Alueella tulee olemaan kaksi täyden palvelun perhekeskusta ja useampia palveluita tuottavia toimipisteitä sekä verkostomaista toimintaa. Kuntakohtaiset kohtaamispaikat tarjoavat vertaistukea sekä järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valikoitua toimintaa lapsiperheille

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keski-Uudenmaan perhekeskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueella tulee olemaan kaksi täyden palvelun perhekeskusta ja useampia palveluita tuottavia toimipisteitä sekä verkostomaista toimintaa. Kuntakohtaiset kohtaamispaikat tarjoavat vertaistukea sekä järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valikoitua toimintaa lapsiperheille

Toteutuspaikka
Keski-Uudellamaalla
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

07.12.2022
Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa palveluiden on oltava entistä enemmän  yhdenvertaisia alueen asiakkaille. Tämä vaatii entistä enemmän alueen kokonaisuuden kattavia palveluita ja toimintamalleja. Käytössä on vähemmän taloudellisia resursseja palvelujen tuottamiseen kuin aiemmin, jolloin jonoja lapsiperheiden tarvitsemiin palveluihin on kuitenkin ollut. Tarvitaan yhä selkeämpää järjestöjen ja seurakuntien mukaanottoa palvelutuotantoon ja heidän näkemistään tasaveroisina palvelun tuottajina hyvinvointialueen kanssa. Kuntiin jäävien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ja hyvinvointialueen vastaavien edistävien palvelujen välistä tiivistä yhteistyötä tarvitaan. On tunnistettava kuntien toimijat ja rakennettava yhteys heihin, niin ettei asiakkaalle palvelutuotanto sirpaloidu ja hyvinvointialueen palvelut kytkeytyvät kuntalaisten palvelutarpeisiin. Palveluintegraation rakentamiseksi tarvitaan suunnitelmien lisäksi aktiivista työtä, jossa jokaisella on roolinsa. Keski-Uusimaalla tuotetaan perhekeskuspalveluita sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntien, 3.sektorin ja seurakuntien kanssa yhteistyössä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopiste on ehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämisessä, vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien jalkauttamisessa ja koordinoinnissa, systeemisen työotteen kehittämisessä sosiaalipalveluihin, kasvatus- ja perheneuvonnan vahvistamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamisessa. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoittaa hyvinvointialueita sekä kuntia yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Terveydenhuoltolaki(1326/2010) sekä sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ohjaavat sote-palveluiden yhteensovittamista ja luovat velvoitteen yhteensovittaa palveluita toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet