Kupera -hanke, Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto

 Hankkeen tavoitteena oli edistää kansalaisten itsenäistä suoriutumista, luoda integroidut palveluprosessit ja – rakenteet sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vahvistaa henkilöstön osaamista, osallisuutta ja johtamista sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kupera -hanke, Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Hankkeen tavoitteena oli edistää kansalaisten itsenäistä suoriutumista, luoda integroidut palveluprosessit ja – rakenteet sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vahvistaa henkilöstön osaamista, osallisuutta ja johtamista sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä

Toteutuspaikka
Kaakkois-Suomi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Socom Oy

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

10.08.2020
Ratkaisun perusidea **

 Kaakon SOTE-INTO – hankkeen tavoitteena oli edistää kansalaisten itsenäistä suoriutumista, luoda integroidut palveluprosessit ja – rakenteet sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vahvistaa henkilöstön osaamista, osallisuutta ja johtamista sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä.

Muita tietoja hankkeen tarkoituksesta tai tavoitteesta: 

KUPERA -osahanketta toteutettiin vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkostoina, joissa oli mukana 15 kuntaa, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä palveluntuottajia ja koulutusorganisaatioita.

Verkostot toimivat linkkinä valtakunnallisten kehittämis- ja tukiverkostojen sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden välillä. Ne edistivät kuntien ja kuntayhtymien perustoiminnan kehittämistä kokoamalla tietoa kehittämistyön tueksi, levittämällä ja juurruttamalla hyviä käytäntöjä, yhtenäistämällä käytäntöjä sekä rakentamalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintamalleja ja pilotoimalla niitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Loppuraportti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä