Kuusiosainen koulutuskokonaisuus, jonka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen. Koulutusmallin lähtökohtana ovat ehkäisevän päihdetyön menetelmät. Koulutusmalli on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KUPLA - koulutus opiskelijatuutoreille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuusiosainen koulutuskokonaisuus, jonka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen. Koulutusmallin lähtökohtana ovat ehkäisevän päihdetyön menetelmät. Koulutusmalli on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa.

Toteutuspaikka
Korkeakoulut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Marja Pakarinen

Luotu

10.08.2020

Viimeksi muokattu

31.05.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

KUPLA-tuutorikoulutukset ovat kuusiosainen koulutuskokonaisuus, jonka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen.

Koulutukset opiskelijatuutoreille koostuvat kuudesta osasta, jotka voidaan pitää joko yhdessä koulutussarjana tai omina koulutuksinaan. Koulutukset käsittelevät tuutorin roolia, tuutoroinnin suunnittelua, tuutorin ryhmänohjaustaitoja, moninaisuuden huomioivaa tuutorointia, tuutorin roolia mielen hyvinvoinnin tukijana sekä päihteiden roolia opiskelijayhteisössä. Koulutusten tarkoituksena on kannustaa tuutoreita järjestämään tuutoritoimintaa, joka huomioi opiskelijoiden moninaisuuden sekä pohtimaan kriittisesti päihteiden roolia opiskelijayhteisössä ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä. 

Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. 

Tuutorikoulutukset koostuvat PowerPoint-kalvoista, joiden muistiinpanoissa on ohjeet koulutuksen vetäjälle. Materiaalit ovat vapaasti ladattavissa EHYTin sivuilta. 

1.Tuutorin rooli
Koulutuksessa pohditaan tuutorin omia motiiveja ja tavoitteita tuutorina toimimiseen. Tämän koulutuksen myötä tuutori ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa aloittaviin opiskelijoihin. Tuutori oppii hahmottamaan oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa erilaisiin odotuksiin, joita tuutoritoimintaan kohdistuu.

Kesto: noin 60 min.

2.Tuutoritoiminnan suunnittelu
Koulutuksessa tuutori oppii ymmärtämään paremmin tuutoritoiminnan tavoitteellisuutta. Tuutori saa välineitä, joilla hän voi suunnitella tavoitteellista tuutoritoimintaa. Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisten pelisääntöjen sopimisen tärkeyteen. Tuutoria perehdytetään raportoinnin luonteeseen ja sen merkitykseen itsensä ja muiden kannalta.

Kesto: noin 60 min

3.Tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri
Koulutuksessa käydään läpi ryhmäprosessin eri vaiheita ja niiden huomioimista tuutoritoiminnassa. Osallistuja perehdytetään turvallisen ryhmän merkitykseen ja hän oppii keinoja turvallisen ilmapiirin luomiseksi ryhmässä. Tuutori ymmärtää, että ryhmän ohjaaminen on harjoiteltavissa oleva taito. Koulutuksessa tuutori saa keinoja tutustumisharjoitteiden suunnitteluun, jotka sopivat kaikille fukseille.

Kesto: noin 90 min.

4.Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa
Koulutuksessa tutustutaan stereotypioihin ja omiin ennakkoluuloihin. Koulutuksen aikana tuutori oppii suunnittelemaan inklusiivista toimintaa ja harjoitteita, jotka sopivat kaikille uusille opiskelijoille.

Kesto: noin 75 min.

5.Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi
Tässä koulutuksessa tutustutaan opiskelukykyyn sekä mistä osa-alueista opiskelukyky muodostuu. Tuutori oppii ymmärtämään, miksi mielen hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää keinoja, miten ottaa toiminnassa huomioon mielen hyvinvointiin liittyvät asiat. Tuutori oppii keinoja, joilla tukea omaa jaksamistaan ja tietää, miten ottaa huoli puheeksi fuksin kanssa. Tuutori saa neuvoja siihen, miten tarpeen tullen ohjata fuksi avun piiriin.

Kesto: noin 60 min.

6.Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä
Koulutuksessa tuutori pohtii, millaisessa roolissa päihteet ovat omassa opiskeluympäristössä ja ymmärtää, miksi päihteistä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksessa tuutori oppii keinoja, miten päihteisiin liittyvät asiat voi huomioida toiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää, miten ottaa huoli puheeksi ja miten ohjata fuksi avun piiriin.

Kesto: noin 75 min.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Korkeakouluyhteisöjen valmiudet ottaa puheeksi päihteiden käytön ja mielen hyvinvoinnin ongelmat paranevat.  Koulutusmalli tukee tuutoreiden ryhmänohjaustaitoja, mikä edelleen tukee mielen hyvinvointia ja vähentää päihdehaittoja. Opiskelijatuutoreiden taito ja motivaatio tehdä mukaanottavaa ja uusien opiskelijoiden moninaisuuden huomioivaa tuutoritoimintaa paranee. Opiskelijat kokevat vähemmän sosiaalista painetta alkoholin käyttöön.   

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutusosioita voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

Kansikuva
Ehyt ry logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä