Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Tapahtumatuotanto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke ja Sedu Seinäjoki toteuttivat yhteistyössä Digiarki-tapahtuman digitukea tarvitseville. Kävijä pääsi tutustumaan eri digipalveluihin ja sai digitukea. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Hyvinvointialue
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue edistää nuorten osallisuutta hyvinvointipalveluiden kehittämisessä aktiivisella toiminnalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lukion tai ammattiopiston opiskelija voi varata digitaalisesti ajan oman oppilaitoksensa kuraattorin tai psykologin ensikäynnille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vaikuttavuus
Sosiaalihuolto
RRP
Tiedonhallinta
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeiden digitaalisen oppimisympäristön ympärille on rakennettu verkkosivut (www.kirjaamisfoorumi.fi), joilta löytyy mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Neuvola
Opiskeluterveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Kymenlaakson hyvinvointialueen neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon digitaaliset raskauden ehkäisyn palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Johtaminen
Strategia
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Rakenteita tiedolla ja strategiseen johtamiseen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Opiskeluhuolto
Etäpalvelu
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opiskeluhuollon psykologi on psyykkisen hyvinvoinnin sekä oppimisen psykologian asiantuntija.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opiskeluterveydenhuollon Terkkari-chatissa opiskelija saa neuvoa, ohjausta ja tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvien psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyn tavoitteena parantaa nuorten ja nuorten aikuisten oikea-aikaista, oikein kohdennettua, nopeasti saavutettavaa mielenterveyden – ja päihdehoi