Ehkäisevä päihdetyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Matalan kynnyksen palvelu
Kohtaaminen
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihdenpäivätoiminnan yksikkö Muikku matalan kynnyksen kohtaamispaikka täysi-ikäisille päihdeasiakkaille, syrjätymisuhan alla oleville sekä elämähallintaan tukea tarvitseville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kunnat
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Johtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta toimintamalli on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

BDI ja AUDIT systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tampereella on käynnistetty Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano. Tarvittavia toimenpiteitä käydään läpi kaikkien ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa palveluryhmittäin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ota puheeksi 

On toimintamalli alkoholin, nikotiinin ja rahapelaamisen puheeksiottoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin toiminta kiinnittyy lastensuojelulaitoksissa tehtävään päihdetyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ADHD -ryhmämateriaali on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja järjestöissä työskenteleville ammattilaisille. Materiaalia voi hyödyntää vapaasti oman alueen ryhmien suunnitteluun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Puheeksioton ja mini-intervention mallia on pilotoitu menestyksekkäästi peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut- työpaketissa eri alueilla tehdystä kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on malli