Ehkäisevä päihdetyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö
Yhteiskehittäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja sosiaaliohjaus 3. sektorin toimipaikassa A-Klinikkasäätiön Völjy-toiminnassa.  Kohderyhmän palvelujärjestelmän  kehittäminen.

 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Mielenterveys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhehoidossa toimiville perheille, sekä perhehoidon työntekijöille toteutettiin kysely, jonka vastausten perusteella tuotettiin tietopaketti hyvinvointialueella tarjolla olevista nuorten palveluis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Naantali
Raisio
Rusko
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuori, jolla päihteiden kokeilua tai käyttöä ja nuoren perhe saavat apua ja tukea monialaisesti,  saumattomasti sekä tulee kohdatuksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Mielenterveys
Vertaistuki
Ehkäisevä päihdetyö
Nuorisotyö
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueelle Ninni-toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sijaishuolto
Lastensuojelu
Ehkäisevä päihdetyö
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukirakenteet Kymenlaakson hyvinvointialueen omien lastensuojelulaitosten päihdeosaamisen vahvistamiseksi: lastensuojelulaitosten päihdetiimi toimintatapoineen, kuvatut päihdetyön toimintatavat ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuton tapahtuma suunnattu ammattilaisille, opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta kiinnostuneille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Ennaltaehkäisy
Prosessien kehittäminen
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oppilas- ja opiskeluhuollossa päihteiden ja pelaamisen riskikäyttäjien processikuvaus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyselylomake kartoittaa mitä ​​työkaluja sote-henkilökunta käyttää asiakkaiden riskikäytön/riippuvuuden ja riippuvuussairauksien varhaiseen tunnistamiseen, miten ohjautumisprosessit tukipalveluihin

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallikuva lakisääteisestä hyvinvointialueen, sen alueen kuntien sekä niiden alueella toimivien sote-keskusten, järjestöjen ja muun 3.