Riihimäen seudun järjestösillan kolmipäiväisen koulutuksen pohjalta tehty saattaen vaihtamiseen perustuva koulutus uusille järjestöyhteistyötä tekeville puheenjohtajille. Perustuu moninäkökulmaiseen, dialogiseen ja jaettuun johtamisen käsitteeseen. Mukana pj-kommentteja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvaus järjestöyhteistyön verkostotyöstä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riihimäen seudun järjestösillan kolmipäiväisen koulutuksen pohjalta tehty saattaen vaihtamiseen perustuva koulutus uusille järjestöyhteistyötä tekeville puheenjohtajille. Perustuu moninäkökulmaiseen, dialogiseen ja jaettuun johtamisen käsitteeseen. Mukana pj-kommentteja.

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Riihimäki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Suvi Silvola

Luotu

30.11.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Huomasimme Kanta-Hämeessä että erilaisia yhdistysverkostoja on paljon mutta niitä ei oltu kuvattu. Kuvaamisen alkumetreillä tuli toinen ongelma. Piti ymmärtää miten verkostot luokitellaan. Meni kuukausia ennen kuin tämä nelijako hahmotettiin.  

Toimintaympäristö **

Verkostotyö tulee jatkossa olemaan yhä merkittävämmässä roolissa vaikuttamisen ja tiedolla johtamisen väylinä. Järjestöjen asema muuttuu, neljäs sektori kasvaa, korona tuo epävarmuutta ja järjestötoimijat ikääntyvät. Tarvitaan uudenlaisia "Ubereitä" järjestöpuolelle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat julkinen sektori laajasti sote-, hyte- ja muut toimijat. Myös yksittäiset järjestötoimijat, yhdistykset, järjestöt seurat ja maakunnalliset päätöksentekijät puhumattakaan poliitikoista ja ministeriön henkilökunnasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Aika: työläintä verkostojen löytämisessä on löytää olennaiset tahot jotka tietävät eri alueiden verkostojen olemassaolosta. Toinen haaste varsinaisessa kirjallisessa osassa oli tutkimustiedon tietynlainen yrityskeskeisyys verkostotyössä. Oli hankalaa soveltaa yritysmaailman näkökulmia järjestöjen näkökulmiin ja järjestöjen verkostotyöhön.

 Vaiheet: 1. Pohtikaa porukalla ketkä alueellanne mahdollisesti tietävät mitä yhdistysverkostoja alueellanne on.

2. Ottakaa yhteyttä näihin verkostoihin ja pyytäkää lupa heidän tietojensa julkaisuun jotta ihmiset löytävät nämä verkostot.

3. Julkaise verkosto esim. uutiskirjeiden yhteydessä tai alueellisella järjestöyhteistyön sähköisillä sivuilla. Esim. Kanta-Hämeessä on meidänhäme.fi-sivut, Pohjois-Pohjanmaalla ihimiset.fi ja Pohjois-Karjalassa jelli.fi jne.

4. Päivitä sivuja tarvittaessa. Lisää verkostoja, poista vanhoja verkostoja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Verkostokuvaus julkaistiin myös meidänhäme-sivuilla joista tuli pari tarkennusta verkostoihin. Palaute on hyvä pyytää esim. uutiskirjeessä, toki myös yhdistystoimijaverkostoilta voi pyytää palautetta: onko verkostokuvauksessa nyt oikeat verkostot? Mitä lisäisit?

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkostokuvaus sopii eri kohderyhmille ja toimii niin järjestöyhteistyön kuin vapaaehtoistyön verkostoissa mutta toimintaa voi laajentaa esim. hyte-järjestöihin laajemmin kuten urheiluseurojen verkostotyöhön. Miksei julkisen tahon verkostotoimintaankin niiltä osin kun verkostoissa on erilaisia toimijoita, eri lähtökohdista ja tarpeista käsin.

Kansikuva
Järjestöyhteistyön verkosto-opas, esimerkkejä Kanta-Hämeestä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet