Kysely Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, perhehoidon ohjaajille sekä lastensuojeluyksiköiden henkilökunnalle ja nuorille

Sähköinen kyselylomake lastensuojelun eri toimijoille. 

Näkökulmana ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö; koulutustoiveet ja tarpeet, lastensuojeluyksiköiden toiminta tulevaisuudessa ja yhteistyö yksiköiden ja sosiaalityön välillä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kysely Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, perhehoidon ohjaajille sekä lastensuojeluyksiköiden henkilökunnalle ja nuorille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköinen kyselylomake lastensuojelun eri toimijoille. 

Näkökulmana ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö; koulutustoiveet ja tarpeet, lastensuojeluyksiköiden toiminta tulevaisuudessa ja yhteistyö yksiköiden ja sosiaalityön välillä

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialueen omien lastensuojeluyksiköiden henkilökunta ja nuoret, perhehoidon ohjaajat ja perhehoitajat sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Sonja Kotala

Luotu

17.01.2024

Viimeksi muokattu

24.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Saada työntekijöiden sekä nuorten omat toiveet ja ajatukset näkyväksi.

Toimintaympäristö **

Pohjanmaan hyvinvointialueella on neljä omaa lastensuojeluyksikköä sekä perhehoitoa. Kyselyn tarkoituksena on kuulla eri lastensuojelun toimijoiden toiveita ja tarpeita koulutukseen ja tulevaisuuden lastensuojelun toimintoihin liittyen. 

Päätös kyselyjen tekemisestä tehtiin yhdessä projektin, lastensuojelun päällikön sekä lastensuojeluyksiköiden ja perhehoidon johtajien kanssa. Projektityöntekijä toteutti kyselyn sekä kokosi vastaukset. Kyselyssä oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä.

Vastaukset koottiin teemoittain ja läpikäytiin lastensuojelun päällikön, lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden sekä lastensuojeluyksiköiden johtajien ja johtavien ohjaajien kanssa. Kyselyiden tuloksia käytettiin apuna määriteltäessä toteutettavia toimenpiteitä lastensuojelun laitoksiin sekä perhehoitoon. Näin ollen toimenpiteet vastasivat konkreettisesti toiminnasta esiin nousseeseen tarpeeseen. 

Kansikuva
Lastensuojelu

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä