Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Prima Botnia - Hyvinvoiva Pohjanmaa - Välmående Österbotten

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle Kestävän kasvun ohjelmasta valtionavustusta hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi ja hoito- ja palveluvelan purkamiseksi. Kohderyhmänä hankkeessa on nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä sekä ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Prima Botnia - Hyvinvoiva Pohjanmaa - Välmående Österbotten

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle Kestävän kasvun ohjelmasta valtionavustusta hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi ja hoito- ja palveluvelan purkamiseksi. Kohderyhmänä hankkeessa on nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä sekä ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hanke koostuu kahdeksasta eri projektista:

  • Selvitys hoitovelasta ja heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevista asiakasryhmistä
  • Asiakasohjauksen kehittäminen
  • Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden edistäminen
  • Sähköinen perhekeskus
  • Omaolon palvelun laajentaminen
  • Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
  • Pohjanmaan kypsyystason arviointi (sis. kypsyysarviointi ja digistrategia)
  • Kansalliseen kehittämistyöhön osallistuminen ja itsearviointi
Toimiaika

Prima Botnia II: 1.1.2023-31.12.2025

Prima Botnia I:1.1-31.12.2022 

Toimijat

Pohjanmaan hyvivointialue-Österbottens välfärdsområde

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Minna Strömmer
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.strommer@ovph.fi

Tekijä

Siv Nyberg

Luotu

20.06.2022

Viimeksi muokattu

28.03.2024