Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus -toimintamalli - Etelä-Karjala

Pilotoimme laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta ja vahvistamme yrityskontaktointia ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä työhönvalmentajien tiimin kautta. Asiakastyössä tehtävä pilotointi on käynnistynyt marraskuussa 2021.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus -toimintamalli - Etelä-Karjala
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoimme laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta ja vahvistamme yrityskontaktointia ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä työhönvalmentajien tiimin kautta. Asiakastyössä tehtävä pilotointi on käynnistynyt marraskuussa 2021.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Eksoten ja työkykyohjelman logot

Tekijä

Katja Heiskanen

Luotu

07.05.2021

Viimeksi muokattu

31.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Pilotissa luodaan täsmätyöllistymisenmalli, jossa kokeillaan asiakaslähtöisesti laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta yhdessä alueen työnantajien kanssa. Asiakas ja työnantaja saa henkilökohtaisen tuen työllistymiseen työhönvalmentajalta. Pilotissa kehitetään ja kokeillaan kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä työllistämisen tukena.   

Luodaan toimintamalli, jossa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa yrityselämän kanssa. Yritysyhteistyön kautta saadaan työllistymisen edistämiseen uusia työkaluja sekä työelämälähtöisiä konkreettisia työskentelymalleja. Asiakkaiden työllistyminen vaatii osaamisen päivittämistä lyhyin koulutuksin ja työssäoppimisjaksoilla yrityksessä, mutta pilotin avulla saadaan työelämään ajantasaisilla tiedoilla ja taidoilla varustettuja perusosaajia.  

Pilotin aikana tuetaan työttömien palveluiden piiriin pääsyn edistämistä ja työhönvalmennuksen saatavuuden parantamista. Tavoitteena on luoda ja kokeilla kuntouttavassa työtoiminnassa valmennuksen eri malleja (valmennuspaketti-malli) osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi.  

Toimintaympäristö **

Pilotin toiminta alueena on Etelä-karjalan alue, joka kattaa koko Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja tulevan hyvinvointialueen. Tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia laatukriteereihin perustuvaan työhönvalmennuksen avulla.

Oleellisena osana pilotissa tehdään yhteistyötä alueen työnantajien kanssa ja pyritään parantamaan työttömän työnhakijan ja työnantajan kohtaantoa. Merkityksellistä työnantaja yhteistyössä on tuoda esiin työttömien työnhakijoiden osaamista, jota jokaiselta löytyy. 

Pilotin aikana on luotu työhönvalmentajien tiimi, joka koostuu Eksoten tuetun työllistymisen palveluiden rinnallakulkijoista ja vammaispalveluiden työhönvalmentajista. Tiimin tarkoituksena on tiivistää Eksoten työhönvalmentajien verkostoa ja yhteistyötä yli toimintayksikkö rajojen ja luoda yhteneväinen työnantajayhteistyö malli.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotin asiakkaina on Eksoten tuetun työllistymisen palveluissa kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä.  Asiakkaat ovat pitkään työttöminä olleita ja ovat ohjautuneet kuntouttavaan työtoimintaan monialaisen työllistymissuunnitelman tai aktivointisuunnitelman mukaisesti.  

Asiakkaiden työkykyisyys voi vaihdella osatyökykyisestä täysin työkykyiseen ja tavoitteena onkin löytää asiakkaalle sopiva työ ja tukea työn aloituksessa.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilotin aikana on luotu eksoten työhönvalmentajien tiimi, johon on koottu vammaispalveluiden ja tuetun työllistymisen palveluiden työntekijöitä, jotka työssään tekevät työhönvalmennusta. Tiimin on tarkoitus jatkaa kokoontumisia ja yhteistyötä myös pilotin jälkeen.

Pilottia tehdään eksoten tuetun työllistymisen palveluissa ja tarkoituksena on, että pilotoinnin jälkeen laatukriteereihin perustuva työhönvalmennuksesta tulisi osa yksikön toimintaa. Syksyn 2022 aikana järjestetään koulutusta laatukriteereihin perustuvasta työhönvalmennuksesta eksoten ja koko alueen toimijoille. Koulutukseen osallistuu myös tuetun työllistymisen palveluiden henkilökuntaa, jolla varmistetaan työskentelytavan juurruttamista yksikön toiminnaksi.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on kehitysvaiheessa. Asiakastyössä tehtävä pilotointi on käynnistynyt marraskuussa 2021 ja toimintamallia kehitetään edelleen kokemusten ja huomioiden pohjalta.

Tutustu Kehittämisen polulta löytyvään selvitykseen

  • 31.5. Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen toimintamalli v. 1.0
Kansikuva
Kansikuva, jossa teksti Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus -toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Syrjäytyminen

Ilmiöt

Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Työttömät