Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toteutti maakunnassamme kansallista Työkykyohjelmaa. Tavoitteenamme oli tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta sekä lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Tavoitteenamme oli luoda maakuntaan yhtenäinen monialainen palvelukokonaisuus.

Toimenpiteitämme/kehittämiskohteitamme muun muassa

- työkyvyn arviointiprosessien yhteensovittaminen
- moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli
- palvelupolkujen yhteensovittaminen

Tuetun työllistämisen menetelmät:
- alihankintamallin pilotointi
- laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Karjala: TYÖTÄ-hanke
Lyhyt kuvaus

Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toteutti maakunnassamme kansallista Työkykyohjelmaa. Tavoitteenamme oli tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta sekä lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Tavoitteenamme oli luoda maakuntaan yhtenäinen monialainen palvelukokonaisuus.

Toimenpiteitämme/kehittämiskohteitamme muun muassa

- työkyvyn arviointiprosessien yhteensovittaminen
- moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli
- palvelupolkujen yhteensovittaminen

Tuetun työllistämisen menetelmät:
- alihankintamallin pilotointi
- laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda maakuntaan yhtenäinen, integroitu maakunnallinen palvelumalli, jossa yhdistyy työllistymisen tuen palveluprosessin eri vaiheet monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi ”työllisyydentaloksi” (käsitteen palvelumuotoilu hankkeen edetessä).

Hankkeen alatavoitteena on kansalliset tavoitteet huomioiden, että maakunnassa

 • Lisätään osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
  • Otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus ja yhteensovitetaan täsmätyöllistyminen sekä työnantajayhteistyö
 • Luodaan monialainen palvelukokonaisuus ”työllisyyden talo”, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti niin, että henkilön oma työ- ja toimintakyky määrittelee etenemisen
  • Mallinnetaan ja otetaan käyttöön  moniammatiinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli tulevaisuuden sote-keskukseen ja parannetaan asiakasohjausta yhteensovittamalla poikkihallinnollista yhteistyötä
 • Kehitetään ammattilaisten osaamista kouluttamalla alueellista verkostoa laatukriteerit perustuvaan työhönvalmennukseen sekä lisätä verkostoyhteistyöosaamista niin, että toimijoilla on tuntemusta työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen asiakkaan parhaaksi hyödyntäen
  • Järjestetään laaja-alaisesti ja poikkihallinnolisesti työelämäverkoston  ammattilaisille koulutusta laatukriteereihin perustuvasta työhönvalmennuksesta, työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sekä virtuaalisesta työskentelystä etäyhteyksiä hyödyntäen
 • Tuotetaan tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi keräämällä työpajoissa ja muissa hankkeen tilaisuuksissa tietoa sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta sekä muilta sidosryhmiltä
  • Tunnistetaan poikkihallinnolliset tiedon integraatiotarpeet ja tuodaan esille millaisia lainsäädännön kehittämistarpeita nousee asiakastyössä esille verkostomaisen työtavan tehostamiseksi
  • Seurataan, raportoidaan ja arvioidaan millaisia työnantajavaikutuksia tuetun työllistämisen toimissa nousee esille
Toimiaika

1.9.2020-31.12.2022 (Toiminta käynnistynyt laajemmin 1.1.2021)

Toimijat

Asiakkaat, ammattilaiset, organisaatiot, verkostot

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kaisa Pesonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kaisa.pesonen@eksote.fi

Tekijä

Katja Heiskanen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

27.12.2022