Neuvola-applikaatio ja Eloisa - äitiystietoa automaattisesti monikielisesti

Neuvola-applikaatio ja sen keskusteleva tekoäly Eloisa vastaavat luotettavasti raskauteen, synnytykseen ja lapsen hoitoon liittyviin kysymyksiin yli 100 eri kielellä. Organisaatioille tarjoamme eettisesti kestävästi kerättyä ja analysoitua dataa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Neuvola-applikaatio ja Eloisa - äitiystietoa automaattisesti monikielisesti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvola-applikaatio ja sen keskusteleva tekoäly Eloisa vastaavat luotettavasti raskauteen, synnytykseen ja lapsen hoitoon liittyviin kysymyksiin yli 100 eri kielellä. Organisaatioille tarjoamme eettisesti kestävästi kerättyä ja analysoitua dataa.

Toteutuspaikka
Ratkaisu on suunniteltu kaikille Suomen hyvinvointialueille ja vapaasti käytettäväksi verkkoon
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
Esittelyssä Neuvola-applikaatio ja datanlukutyökalu Dashboard. Kehittäjä: Neuvo Inc. Global.

Tekijä

Ada Kangas

Luotu

13.03.2024

Viimeksi muokattu

19.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Eloisa on keskusteleva tekoälymalli, joka on kenen tahansa käytettävissä selaimella. Eloisa vastaa luotettavasti ja täysin anonyymisti raskauteen, synnytykseen ja lapsenhoitoon liittyviin kysymyksiin yli 100 eri kielellä. Eloisa voi myös kertoa raskaana oleville tarjolla olevista palveluista.

Neuvola-applikaatio on puhelimelle ladattava sovellus niille, jotka haluavat seurata raskautta ja lapsen kehitystä tarkemmin ja saada räätälöityä sisältöä. Appiin sisältyy Eloisa, joka ottaa raskauden tai lapsen kehitysvaiheen huomioon, kattava terveyskirjasto sekä työkaluja vanhemmille, kuten lista raskausajan ruokasuosituksista, sikiön liikelaskentatyökalu sekä mielenterveyttä tukeva päiväkirjatoiminto. Neuvola-applikaation kautta käyttäjä voi saada tietoa paikallisista palveluista.

Keräämme anonyymia, eettisesti kestävää dataa sekä Eloisan että Neuvola-aplikaation käytöstä saadaksemme paremman käsityksen niistä haasteista ja huolenaiheista joita perheet kohtaavat. Tämä data analysoidaan ja kootaan reaaliajassa helposti luettaviksi grafiikoiksi datalukutyökalullemme, Dashboardille.

Neuvola-applikaation ja Eloisan ovat kehittäneet suomalainen Neuvo Inc. Global

Toimintaympäristö **

Jokainen perhe tarvitsee raskauden ja vauva-arjen keskellä erityistä tukea. Laadukas, luotettava tieto on ensiarvoisen tärkeää vastasyntyneen ja äidin hyvinvoinnille. Alustamme mahdollistaa perheiden tavoittamisen ja tukemisen kielestä ja kellonajasta riippumatta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Saamme päivittäin yhteydenottoja tavallisilta perheiltä, jotka yrittävät päästä oman alueensa äitiys- ja neuvolapalveluiden piiriin ja hakea tietoa. Erityisesti kielivähemmistöihin kuuluvat äidit etsiytyvät verkkosivuillemme ja pyytävät apua. Neuvola-applikaatio ja Eloisa auttavat muodostamaan yhteyden oman alueen terveyspalveluihin ja tukevat yhteistyötä perheiden ja terveyspalveluiden välillä. Eloisa mahdollistaa kysymysten esittämisen anonyymisti, mahdollisimman matalalla kynnyksellä, Neuvola-applikaatio puolestaan voi ohjata aivan paikallisiin palveluihin ja antaa oman alueen mukaista ohjeistusta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Neuvola-applikaatio ja Eloisa on pyritty suunnittelemaan niin, että sekä käyttäjän että yhteistyötahojen olisi mahdollisimman helppo ottaa ne käyttöön. Tämän vuoksi ratkaisu on saatavana niin kevyenä selain-versiona kuin myös puhelin-applikaationa, joka voidaan ladata esimerkiksi neuvola käynnillä saadun QR-koodin avulla. Palvelua on mahdollista päivittää esimerkiksi samassa tahdissa kuin yhteistyökumppaneiden omat verkkosivut päivittyvät. Näin tieto pysyy ajantasaisena, mutta ei teetä lisätyötä yhteistyökumppaneille.

Tässä vaiheessa ratkaisun käyttöönottoon vaaditaan testikäyttäjiä, joiden käytön perusteella Eloisaa ja Neuvola-applikaatiota vielä kehitetään. On tärkeää löytää eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia, jotta palvelu voisi auttaa mahdollisimman suurta käyttäjäkuntaa, erityisesti niitä, joiden on kielimuurin takia jo valmiiksi haastavaa päästä muiden palveluiden piiriin. Tämän jälkeen ratkaisua voidaan kehittää ja laajentaa edelleen samalla kun palvelu on aktiivisessa käytössä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Monikieliselle, matalan kynnyksen äitiystiedolle on huutava pula. Ratkaisu on herättänyt laajaa kiinnostusta ja yhä uusia käyttäjäryhmiä on noussut esiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

a. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Neuvola-applikaatio ja Eloisa tarjoavat kestävän, skaalautuvan ratkaisun akuuttiin ongelmaan. Ratkaisu on samaan aikaan koko Suomen laajuinen ja lokalisoitavissa. Ratkaisu on luotu liittymään osaksi jo olemassa olevia järjestelmiä ja tukemaan eri toimijoiden ja käyttäjien välistä vuoropuhelua: anonyymi data antaa äänen käyttäjille, Neuvola-applikaatio ja Eloisa tarjoavat tehokkaan alustan jakaa ajantasaista, virallisten suositusten mukaista tietoa. Neuvola-applikaatio ja Eloisa ovat esimerkki tiedonhankintatyökaluista, jotka on kehitetty yhdistämällä eri alojen asiantuntemusta. Dialogi eri alojen ammattilaisten ja loppukäyttäjien välillä on ollut edellytys onnistuneelle ratkaisulle.

b. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema: Monialainen asiakas- ja palveluohjaus ehkäisevässä ja edistävässä työssä

Neuvola-applikaatio ja verkkoselaimella toimiva Eloisa mahdollistavat raskaudenaikaisen tiedonhaun mahdollisimman matalalla kynnyksellä: kotoa, anonyymisti, omalla kielellä ja vuorokauden ympäri. Eloisa ja Neuvola-applikaatio voivat toimia myös siltana oman alueen palveluihin. Neuvola-applikaatio ja Eloisa ohjaavat ja kannustavat käyttäjiään neuvolapalveluiden piiriin ja tukevat tiedonsaantia myös neuvolakäyntien välillä. 

Kansikuva
Neuvola-applikaatio ja keskusteleva tekoäly Eloisa - Kehittäjä: Neuvo Inc. Global

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä