Äitiys- ja lastenpalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Perhepalvelut
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ETU-hankkeen tavoitteena on  

Päihteetön raskaus, terve vastasyntynyt ja turvallinen perhe- elämä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Äitiys- ja lastenpalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnuksissa on kuvattu mitä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen käyneen terveydenhoitajan on mahdollista tehdä neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa eri työaikaresursseilla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut
Diabetes
Neuvola
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digillä terveysvalmennusta-hanke kokoaa digitaalisen äitiyspakkauksen raskausdiabetesta sairastavien äitien omahoidon ja terveydenhuollon ammattilaisten digiosaamisen tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Perhepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Äitiys- ja lastenpalvelut
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen digitaalisen sote-keskuksen, Omaks -palvelun, matalan kynnyksen perhetyöntekijän Chat vastaanotto.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Ennaltaehkäisy
Psykososiaalinen tuki
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli puolison asiakkuudesta neuvolassa.

Puoliso tulee hoitoprosessin aikana systemaattisesti huomioiduksi parin yhteisillä käynneillä äitiysneuvolassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Äitiys- ja lastenpalvelut
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päkä-hankkeen tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien sekä vauvaperheiden palvelukokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Perhepalvelut
Äitiys- ja lastenpalvelut
Lastensuojelu
Ryhmätoiminta
Verkostot
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellinen perheryhmä toteutetaan yhteistyössä sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan viikottain, vauvat ovat ryhmän alkaessa 0-3 kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Monialaisuus
Lastensuojelu
Neuvola
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tampereen kaupungin Perhetukikeskus Päiväperho tarjoaa erityisosaamistaan riippuvuuksista kärsivien lapsiperheiden hoidon tueksi Pirkanmaan maakunnan alueella. Maakunnallinen palvelu on mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Elintavat
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkoauttamisen hanke raskautta suunnittelevien, vauvaa odottavien sekä pikkulasten vanhempien tupakoinnin lopettamisen tukemiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Vertaistuki
Kokeilu
Kokemustieto
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ilmiöt
Poikkeusolot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Propellipäät avasivat vuoden 2020 keväällä kokeiluhaun kokemusasiantuntijoille tuottaakseen heille mahdollisuuksia edistää ihmisten hyvinvointia poikkeusajassa ja saada samalla ansiotuloja niiden y