Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PEX360 Kliinikon näkymä tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän, johon tieto nousee eri järjestelmistä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa ja laajentaa jo käytössä olevien, sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista ja kehittämistä tukevia sekä asiakaslähtöistä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta paran

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kustannusvaikuttavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönot

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa uutena palvelujen järjestämistapana.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) -koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) on organisoimassa Suomen kestä

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan Keusoten asukkaille suunnattu katalogi, jossa kuvataan erilaisia kotona asumista tukevia teknologioita. Katalogi sisältää mm.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Toimintakyky
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Omaishoito
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asukkaan toimintakyvyn taso määrittelee hänelle parhaiten sopivat palvelut ja teknologiset ratkaisut.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Mielenterveys
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielentila -podcast on matalan kynnyksen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kanava välittää psykoedukaatiota opiskelijoille ja materiaalipankki nuorten kanssa toimiville tahoille liittyen opiskelukyv

Themes
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Kotona asuminen
Phenomena
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Blogikirjoitus