Nuorten IPC -ohjaaja ja menetelmäohjaaja -koulutusprosessi

Koulutetaan nuorten kanssa työskenteleviä perustason sote-ammattilaisia. Tavoitteena on vahvistaa perustason osaamista näyttöön perustuvilla menetelmillä. Kuvataan koulutusprosessi, sen kesto ja rakenne.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten IPC -ohjaaja ja menetelmäohjaaja -koulutusprosessi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutetaan nuorten kanssa työskenteleviä perustason sote-ammattilaisia. Tavoitteena on vahvistaa perustason osaamista näyttöön perustuvilla menetelmillä. Kuvataan koulutusprosessi, sen kesto ja rakenne.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin hyvinvointialue, yhteistyö OYS-psykiatrian kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

24.11.2022

Viimeksi muokattu

05.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Mallinnusten tarkoituksena on selkiyttää ja havainnollistaa IPC-N-ohjaaja ja menetelmäohjaaja -koulutusprosessia. Selkiyttää koulutukseen hakijoille ja heidän esihenkilöille, mitä koulutus vaatii ja mihin työntekijä sitoutuu. 

 

Toimintaympäristö **

Tavoitteena on vahvistaa osaamista ja lisätä näyttöön perustuvia, vaikuttavia menetelmiä perustason ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Lisätään ammattilaisten tietoisuutta nuorten IPC- koulutusprosessista.

IPC ei edellytä mielenterveysalan perustutkintoa tai terapeuttikoulutusta. Se on tarkoitettu menetelmätyökaluksi mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, oppilashuollon sekä perustason päihde- ja mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen palvelujen työntekijöiden käyttöön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on nuorten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaiset esim. kouluterveydenhoitajat, kuraattorit, koulupsykologit.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Alueelle on perustettu yhteinen tukiryhmä IPC-ohjaajille ja heidän esihenkilöille. Tukiryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhteisissä tapaamisissa käydään läpi tilannekuva, onnistumiset ja haasteet sekä tulevat suunnitelmat esim. koulutukset.
  • Menetelmäohjaajat käyvät juurruttamiseen liittyviä asioita läpi omissa menetelmäohjausryhmissään IPC-ohjaajaksi kouluttautuvien kanssa. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulutusten kuvaus on juuri varmistunut.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvaus on yleisesti sovellettavissa IPC-ohjaaja ja -menetelmäohjaaja koulutusrakenteeseen.

Koulutusprosessin sisällön tunteminen.

Tiedon visualisointi ja mallintaminen.

Kansikuva
Kuvaus IPC koulutusprosessista. Vihreän ympärän sisällä lukee IPT-N -lyhytterapeutti ja sen sisällä on tummempi ympyrä, jonka sisällä lukee IPC-menetelmäohjaaja. Tästä ympyrästä lähte nuoli, jossa lukee ''ohjaa''. Nuoli osoittaa violettia palloa, jossa on teksti IPC-ohjaaja.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä