Perheiden sosiaalityön perhetyön toimintamallin kehittäminen Kymenlaaksossa

Perhetyön sisältö ja toimintamallit ovat yhtenäistetty Kymsoten alueella ja perhetyön palveluun on kirjattu selkeä prosessi ja perhetyön sisäiset toimintamallit ovat avattu ja ohjeistettu perhetyön tasalaatuisen ja vaikuttavan palvelun tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheiden sosiaalityön perhetyön toimintamallin kehittäminen Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhetyön sisältö ja toimintamallit ovat yhtenäistetty Kymsoten alueella ja perhetyön palveluun on kirjattu selkeä prosessi ja perhetyön sisäiset toimintamallit ovat avattu ja ohjeistettu perhetyön tasalaatuisen ja vaikuttavan palvelun tueksi. 

Toteutuspaikka
Kymsote, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut, perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Vierre

Luotu

15.09.2022

Viimeksi muokattu

13.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Perheiden sosiaalityön perhetyön toimintamalli tukee perhetyön toteutumista alueittain tasalaatuisella, asiakasta osallistavalla ja moniammatillisella työotteella. Perhetyölle on laadittu toimintakäsikirja, joka ohjaa perhetyön tasalaatuisuutta, tavoitteiden laatimista ja niiden toteuttamista. Perhetyön toimintamallia kehitettiin niin, että perhetyön suunnitelma laaditaan aina perhetyön alkaessa ja suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti neljän kuukauden välein. Perhetyön toimintamalliin olemme sisällyttäneet moniammatillisuuden huomioinnin ja kuvanneet palvelukenttää, mitä voimme hyödyntää perheiden monialaisessa tukemisessa. Perhetyössä on kuvattu kaksi erilaista toimintamallia; perhetyö palvelutarpeen arvioinnin aikana ja perhetyö perheiden sosiaalityön asiakkuudessa.

Perheiden sosiaalityön perhetyön toimintamalli tukee perhetyön toteutumista alueittain tasalaatuisella, asiakasta osallistavalla ja moniammatillisella työotteella. Perhetyölle on laadittu toimintakäsikirja, joka ohjaa perhetyön tasalaatuisuutta, tavoitteiden laatimista ja niiden toteuttamista. Perhetyön toimintamallia kehitettiin niin, että perhetyön suunnitelma laaditaan aina perhetyön alkaessa ja suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti neljän kuukauden välein. Perhetyön toimintamalliin olemme sisällyttäneet moniammatillisuuden huomioinnin ja kuvanneet palvelukenttää, mitä voimme hyödyntää perheiden monialaisessa tukemisessa. Perhetyössä on kuvattu kaksi erilaista toimintamallia; perhetyö palvelutarpeen arvioinnin aikana ja perhetyö perheiden sosiaalityön asiakkuudessa.

 

Toimintaympäristö **

Perheiden sosiaalityön perhetyö on kotiin vietävä palvelu, jota toteutetaan perheen omassa toimintaympäristössä ja yhteistyössä perheen muiden palveluiden kanssa. Perhetyön yhteistyötahoina perheen tukemiseksi liittyy usein neuvola, varhaiskasvatus, koulu, perheneuvola, perheiden sosiaalityö, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, Nuorten Matala ja erikoissairaanhoito. Perhetyön työskentely voi tapahtua myös perheen palvelutarpeen arvioinnin aikana perheiden sosiaalityössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhetyö kerää säännöllisesti asiakaskokemus palautetta asiakasperheiltä. Asiakaskokemus kysely on toteutettu Webropol kyselynä. Asiakkaalle on lähetetty tekstiviestitse/sähköpostitse linkki ja GR-koodi kyselypohjaan. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ratkaisun lähtökohtana on perhetyön palveluiden porrasteisuus ja perhetyön yhtenäisen ja tasalaatuisen toimintamallin rakentaminen. Tavoitteena on perhetyön kohdentaminen niille perheille, joissa perhetyön keinoin on mahdollista tuottaa muutosta ja mahdollistaa perheen palveluntarpeen vähenemistä tai ohjautumista perheen tarpeelle sopivampaan palveluun. Perhetyön aloittamisesta olemme myös linjanneet, että perhetyön palvelun alkaessa, on perheelle aina tehtävä päätös perhetyöstä. Tämä osaltaan mahdollistaa perhetyön resurssien realistisen arvioinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin esimerkiksi työskentelyssä palvelutarpeen arvioinnin aikana.

 

Perhetyön prosessia tarkentamalla ja selkiyttämällä kuvasimme uudelleen perhetyön prosessin niin palvelutarpeen arvioinnin aikana, että perheiden sosiaalityön asiakkuuden aikana. Perhetyön prosessi käynnistyy aina siten, että sosiaalityö arvioi perheen problematiikan perusteella, myönnetäänkö perheelle perhetyön palvelu. Perhetyöstä tehdään aina päätös, joka toimitetaan perheelle.

 

Perhetyö palvelutarpeen arvioinnissa

Sosiaalityö myöntää perhetyön perheelle ja asettaa perhetyön työskentelylle tavoitteet työskentelylle yhdessä perheen kanssa. Perhetyö tapaa perhettä palvelutarpeen arvioinnin aikana yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti. Tasalaatuista työskentelyä ohjaamaan on luotu lyhyttyöskentelymallin ohjeistus, miten työskentelyn runko näkyy palvelutarpeen arvioinnin aikana. Työskentelyä ohjaa myös perhetyön käsikirja, jossa on kuvattu perhetyön työskentelylle ominaisia tavoitteita ja toteutuksen ohjeita. Perhetyöstä laaditaan aina perhetyön suunnitelma, mikäli perheen tapaamisia on työskentelyn aikana yli neljä.

 

Perhetyö perheiden sosiaalityössä

Sosiaalityö myöntää perhetyön perheelle ja laatii päätöksen palvelusta. Perhetyö, perhe ja sosiaalityö arvioivat perhetyön tarpeen ja tavoitteet yhdessä. Perhe ja perhetyö kirjaavat yhdessä perhetyön suunnitelman, joka ohjaa työskentelyä perhetyön palvelun aikana. Perhetyön tavoitteita ohjaa myös sosiaalityön asiakassuunnitelma. Perhetyön suunnitelmaa arvioidaan palvelun aikana neljän kuukauden välein. Suunnitelman arvioinnissa arvioimme perhetyön vaikuttavuutta, tavoitteiden etenemistä, tavoitteiden etenemisen esteitä ja perhetyön tarvetta perheen tukitoimena. Perhetyön suunnitelmassa huomioimme myös moniammatillisen yhteistyön ja perhetyön osalta arvioimme perheen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyä yhteisyötä. Työskentelyä ja perhetyön suunnitelman laatimista ohjaa myös perhetyön käsikirja, jossa on kuvattu perhetyön työskentelylle ominaisia tavoitteita ja toteutuksen ohjeita. Käsikirjan tarkoituksena on tukea yhtenäistä ja tasalaatuista työskentelyä perhetyössä. Käsikirjassa perhetyötä ohjataan edelleen lapsilähtöiseen työskentelyyn, lapsen hyvinvoinnin tukemiseen ja arviointiin, vanhemmuuden tukemiseen ja vanhemman hyvinvoinnin lisäämiseen, perheen sosiaalisten suhteiden ja verkostojen tukemiseen.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed