Perhekumppani auttaa paljon tukea tarvitsevia perheitä elämässään eteenpäin. Hän tukee perheitä sitoutumaan heidän tarpeistaan lähteviin tukitoimiin ja hyötymään tarkoituksenmukaisista ja oikea-aikaisista palveluista.

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekumppani
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekumppani auttaa paljon tukea tarvitsevia perheitä elämässään eteenpäin. Hän tukee perheitä sitoutumaan heidän tarpeistaan lähteviin tukitoimiin ja hyötymään tarkoituksenmukaisista ja oikea-aikaisista palveluista.

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
SOS-Lapsikylä, Helsingin Diakonissalaitos, Varkauden kaupunki, Perhekumppanit sekä Kehittäjäperheet Varkaudessa.
Paikkakunta tai maakunta
Varkaus
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

07.02.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Useita sosiaali- ja perhepalveluita samanaikaisesti käyttävälle lapsiperheelle osoitetaan perhekumppani, jonka tehtävänä on varmistaa perheen tueksi ne palvelut, jotka auttavat perhettä oikea-aikaisesti. Perhekumppani jalkautuu perheen arkeen, on ihmisenä lähellä ja kuuntelee perhettä tukien perheen osallisuutta ja sitoutumista oman hyvinvointinsa vahvistamiseen. 

Perhekumppani aloittaa työskentelyn perheen kanssa yhteisellä alkuarvioinnilla. Tämän jälkeen hän työskentelee perheen kanssa muutosvaiheen yli ja varmistaa perheen sitoutumisen ja kokeman hyödyn palveluista. Perhekumppani vastaa perheen tukisuunnitelman toteutumisesta. Lopuksi kumppanin tehtävänä on päättää työskentely hallitusti ja varmistaa, että perhe pärjää sille räätälöidyn palvelukokonaisuuden avulla. 

Toimintaympäristö **

Lapsiperhe omassa elinympäristössään. Palvelun mahdollistajana kunta, tulevaisuudessa sotesta vastuussa oleva maakunta.
 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Paljon tukea tarvitsevat perheet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelun mahdollistajana kunta, tulevaisuudessa sotesta vastuussa oleva maakunta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Perhekumppanipalvelun taustaksi tehty analytiikka ja selvitys antaa perustelut olettaa, että tämän kaltaiselle palvelulle on tarvetta ja sillä on mahdollista saada aikaan sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääntymistä että lapsiperheiden erityispalveluiden kustannusten laskua. Palvelun systeeminen luonne mahdollistaa aidosti perheiden tarpeista lähtevän auttamisen ja tavoitteen asetattamisen jokaisen perheen ainutlaatuinen tilanne huomioiden. Palvelu tuo yhteen aidosti aina kunkin perheen kohdalla, kussakin tilanteessa perheen kannalta parhaan mahdollisen osaamisen. Jos ensimmäisellä yrittämällä perheen tueksi rakennettu kokonaisuus ei näytä toimivan, niin perhekumppani havaitsee tämän nopeasti, viestii tilanteesta kuntaan ja perheen tuen kokonaisuutta voidaan tarkistaa ketterästi ja ilman kuukausien tai vuosien viivytystä.

Usein perheenjäsenet jättävät käyntejä väliin tai keskeyttävät palvelujen käytön, jos he eivät koe jotain palvelua omakseen. Perhekumppanipalvelun yhteydessä tällainen ei tule jatkumaan pitkään, vaan asioihin päästään tarttumaan tuoreeltaan ja perheelle pystytään antamaan vaihtoehtoja, jotka palvelevat heitä paremmin. Uutta on se, että perheen näkökulmasta tuen kokonaisuus voi näyttäytyä yhtenäisenä kokonaisuutena, jopa yhtenä palveluna, jolloin päästään eroon palvelujärjestelmän aiheuttamasta stigmasta, joka luokittelee tukea tarvitsevat perheen suurkäyttäjiksi. Tämän identiteettiinkin vaikuttavan muutoksen kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia on vaikea mitata yksilö ja perhetasoisesti, mutta voidaan muuhun tutkimustietoon vedoten olettaa, että tässäkin tapauksessa positiiviset vaikutukset ovat merkittävät.

TULOSPERUSTAINEN RAHOITUSMALLI: SOS-Lapsikylä on päättänyt toteuttaa perhekumppanipalvelua yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden kanssa. Yhdeksi vaihtoehtoiseksi rahoitusmalliksi olemme kaavailleet palvelun vaikuttavuuteen perustuvaa hinnoittelua, jossa palvelun toteuttamisen hintaan voidaan laskea osa, jonka palvelun tuottaja saa vain jos perheissä ja kuntataloudessa saadaan aikaan tavoiteltuja tuloksia. Tämä kuvastaa SOS-Lapsikylän ja HDL:n vahvaa käsitystä palvelun tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehitystyön taustalla oleva tilastollinen analyysi palveluiden käytön elinkaaresta mahdollistaa palveluiden käytön seurannan ja arvioinnin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Lastensuojelu Vaikuttavuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret