Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -hankkeessa (2020-2021) kehitettiin ja otettiin käyttöön Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli. Mallin avulla tarjotaan alueelliseen tarpeisiin työkaluja, rooleja ja osaamista alueen palvelujen kehittämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -hankkeessa (2020-2021) kehitettiin ja otettiin käyttöön Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli. Mallin avulla tarjotaan alueelliseen tarpeisiin työkaluja, rooleja ja osaamista alueen palvelujen kehittämiseen.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

21.05.2021

Viimeksi muokattu

25.08.2022
Ratkaisun perusidea **

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan alueellinen koordinaatio ja tuki sekä toiminnassa hyödynnettävät innovaatioalustat mahdollistavat POP-alueen kaikkien sidosryhmien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kehittämisessä. POP-alueella kehittäminen kuuluu kaikille.

POP-alueen innovaatio- ja yhteiskehittämistoimintaa tukemaan kehitetyt roolit, alustat ja palvelut vahvistavat alueen asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa sekä henkilöstön työssään vaikuttamista ja oppimista. Lisäksi yhtenäisesti koordinoitu kehittämistoiminta mahdollistaa hyvinvointialueemme sidosryhmien, kuten yritysten ja tutkimustoimijoiden osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä kehittämisessä.

Jatkuva, alueellisesti yhteinen tiedonkeruu asukkailta, ammattilaisilta ja muilta sidosryhmiltä havaituista kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista tukee johtamis- ja toimintamallien uudistamista alueemme toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Havaittujen kehittämistarpeiden avoin käsittely ja saattaminen tarveperustaisesti uutuutta sisältäviksi ratkaisuiksi, eri sidosryhmien asiantuntijuutta monipuolisesti hyödyntäen, vahvistaa alueemme uudistumis- ja kilpailukykyä sekä alueemme palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Alueellisesti yhtenäinen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan koordinaatio varmistaa kehittämistyön jatkuvuutta ja tehokkuutta, vähentää pistemäistä ja päällekkäistä kehittämistä sekä mahdollistaa osaamisen ja toimivien ratkaisujen laajempaa hyödyntämistä ja kehittämistyötä alueen strategiaan ja palvelunkäyttäjien tarpeisiin perustuen.

Toimintaympäristö **

Nykytilanteen kuvaus
Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan alueellinen koordinaatio ja tuki sekä toiminnassa hyödynnettävät innovaatioalustat mahdollistavat POP-alueen kaikkien sidosryhmien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kehittämisessä. Hyvinvointialueellamme kehittäminen kuuluu kaikille.

POP-alueen innovaatio- ja yhteiskehittämistoimintaa tukemaan kehitetyt roolit, alustat ja palvelut vahvistavat alueemme asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa sekä henkilöstön työssään vaikuttamista ja oppimista. Lisäksi yhtenäisesti koordinoitu kehittämistoiminta mahdollistaa hyvinvointialueemme sidosryhmien, kuten yritysten ja tutkimustoimijoiden osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä kehittämisessä.

Jatkuva, alueellisesti yhteinen tiedonkeruu asukkailta, ammattilaisilta ja muilta sidosryhmiltä havaituista kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista tukee johtamis- ja toimintamallien uudistamista alueemme toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Havaittujen kehittämistarpeiden avoin käsittely ja saattaminen tarveperustaisesti uutuutta sisältäviksi ratkaisuiksi, eri sidosryhmien asiantuntijuutta monipuolisesti hyödyntäen, vahvistaa alueemme uudistumis- ja kilpailukykyä sekä alueemme palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

POP-alue on innovatiivinen, uudelle avoin edelläkävijä innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan mahdollistamisessa ja johtamisessa. Alueellisesti yhtenäinen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan koordinaatio varmistaa kehittämistyön jatkuvuutta ja tehokkuutta, vähentää pistemäistä ja päällekkäistä kehittämistä sekä mahdollistaa osaamisen ja toimivien ratkaisujen laajempaa hyödyntämistä ja kehittämistyötä alueen strategiaan ja palvelunkäyttäjien tarpeisiin perustuen.

POP-alue on oman toimintansa kehittämisen ohessa edistänyt aktiivisesti uusien, kansallisten soten yhteiskehittämistä tukevien toimintatapojen ideointia ja käynnistämistä ja jakaa avoimesti tietotaitoa myös muiden alueiden käyttöön. POP-alueen yhteiskehittämismallia hyödynnetään myös kansallisen Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminnassa, kehitettäessä kansallista soten yhteiskehittämismallia.

Kehittämisvaihessa (2020-2021)
POPsote ​​​​​​Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -osahankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön alueellisesti yhteisiä käytäntöjä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaan.

Alueellisen yhteiskehittämistoiminnan kautta tuetaan hyvinvointialueen jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, tiedonkulkua sekä osallistamis- ja yhteistyömenetelmiä kaikkien alueen kehittämisessä keskeisten toimijaryhmien välillä.

Rakennamme selkeitä ja sujuvia väyliä hyvinvointialueen asukkaille ja ammattilaisille sekä tutkimus-, opetus-, järjestö- ja yritystoimijoille osallistua ja tuoda asiantuntemustaan alueen palvelujen kehittämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tuemme kaikkien sidosryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tarvelähtöisessä kehittämisessä.

Hyvinvointialueen asukkaat

 • Vahvempi osallisuus palvelujen kehittämisessä
 • Lisää mahdollisuuksia vaikuttaa
 • Aidosti tarveperustainen kehittäminen

Hyvinvointialueen henkilöstö

 • Vahvemmat mahdollisuudet oman työn kehittämiseen
 • Mahdollisuus viedä eteenpäin kehittämistarpeita ja -ideoita sekä keksinnöllisiä aihioita
 • Tukea kehittämistyöhön: kehittämistä mahdollistavia menetelmiä – kasvokkain ja virtuaalisesti toteutettavat aktiviteetit sekä kehittämistä tukevat soveltuvat tilat ja työkalut
 • Mahdollisuus saada tietoa kehitettävistä ja olemassa olevista ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä

Yritysten ja järjestöjen edustajat

 • Idean, ratkaisuehdotuksen tai valmiin tuotteen tai palvelun kehittäminen, kokeilu ja tarjoaminen soten käyttöön

Tutkimustoimijat

 • Ketterämpi tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -projektien edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa
 • Tukea yhteistyökumppanien etsimiseen

Opiskelijat, opetushenkilöstö

 • Tutkielmien ja väitöstyön aiheiden löytäminen
 • Opintokokonaisuuksien toteuttamiseen liittyvä yhteistyö, esim. kehittämis-, innovaatio- ja yrittäjyysosaamiseen tähtäävät opinnot

Muut alueet ja sidosryhmät

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa vaatii ennen kaikkea työskentelyyn hyvin sitoutuneita toimijoita, joiden on mahdollista paneutua toiminnan edistämiseen pitkäjänteisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pohjois-Pohjanmaan yhteiskehittämistoiminta starttasi koko hyvinvointialueen laajuisena lokakuussa 2021 ja toiminta on käynnistynyt aktiivisena. Koko alueen henkilöstö ja sidosryhmät työskentelevät alueen yhteisellä sähköisellä yhteiskehittämisalustalla sekä alueellisissa, sidosryhmäkohtaisissa ja koko alueen yhteisissä käsittelijäryhmissä mm. alueen asukkaiden ja ammattilaisten kehitysehdotuksia sekä TKIO-yhteistyökumppanien ja yritysten kehittämisyhteistyötoiveita käsitellen. Toimintaa tukevat roolit, työkalut ja palvelut on otettu käyttöön ja tarjottu koko alueen yhdessä kehittämisen tueksi.

Toiminnan kautta on jo nyt kyetty tarttumaan nopeammin ja laajemmin hyvinvointialueen yhteisiin kehittämistarpeisiin, luotu aivan uudenlaisia innovaatioyhteistyön muotoja eri sidosryhmien välille ja tuotettu uusia, alueellisesti hyödynnettäväksi sopivia ratkaisuja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintaa mahdollistavia tekijöitä ovat mm. 

 • Yhtenäiset, kaikille mukaan toivottaville sidosryhmille tehokkaasti viestityt toimintatavat
 • Riittävä valtuutus toiminnalle
 • Toimintaa tukeva kulttuuri
 • Erityisosaaminen yhteiskehittämistoiminnan johtamiseen (ja johtajuuteen)

Lisätietoa mm. oheisen linkin kautta toimintamme kehittämisen ohessa syntyneessä tieteellisessä artikkelissa.

POP-alueen yhteiskehittämistoiminnan koordinaatio vastaa mielellään muiden alueiden toimintaa kehittävien kysymyksiin - jaetaan tietoa yhdessä mm. kansallisessa Innovaatio- ja strategiaverkostossa!

Lisätietoja:

Pauliina Hyrkäs
Innovaatiokoordinaattori (POPsote ja PPSHP)
pauliina.hyrkas@ppshp.fi 
 

TerveSOS-kilpailun lisäkysymykset vastauksineen:

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

POP-alueen yhteiskehittämismalli edustaa kansallisesti ja kansainvälisesti tarkasteltuna aivan uudenlaista, jo nyt menestyksekkääksi todettua hyvinvointialueen yhteiskehittämisen toimintatapaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Toimintamallia on yhteiskehitetty Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaisesti, hyödyntäen sekä käytännöllistä että alueen toimijoiden tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvaa osaamista. POP-alue kutsuu ihan kaikki mukaan kehittämistoimintaansa sekä jakaa avoimesti tietotaitoaan alueellisen yhteiskehittämistoimintansa rakentamisesta, mahdollistamisesta, ylläpidosta ja käyttöönotosta muille hyvinvointialueille, sote-organisaatioille ja TKIO-sidosryhmille.

2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?

Toimintamalli edistää hyvinvointialueiden asukkaiden tarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämistä yhteistyössä koko alueen toimijoiden kesken. Mallin kautta asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet omien palvelujensa kehittämiseen vahvistuvat, alueen ammattilaiset saavat paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä (jolloin heidän antamansa palautteen mukaan myös työn mielekkyys ja työhyvinvointi vahvistuvat) ja kaikki alueen sidosryhmät (mm. TKIO-kumppanit, yritykset ja järjestöt) voidaan kutsua mukaan alueen kehittämistyön kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi toimintamalli lisää jatkuvasti kehitettynä soten innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan kyvykkyyttä alueellisesti ja kansallisesti: POP-alue tuottaa ja jakaa avoimesti käytännöllistä ja tieteellistä tietoa toiminnan mahdollistamisesta ja johtamisesta toiminnan kehittämisen ohessa muille hyvinvointialueille ja sidosryhmille.

Kansikuva
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämistoiminta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä