Kokeilu

Suodata hakutuloksia
Themes
Innovaatiotoiminta
Kokeilu
Uutinen
Ingress

Kuntaliiton julkaiseman Kunta-alan innovaatiobarometri 2022 mukaan innovaatiotoiminnan tuloksena syntyvät toimivammat prosessit ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tuusniemi
Aihealueet
Kunnat
Markkinointi
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Kokeilu
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Legendan mukaan sotamies Duus perusti Tuusniemen. Aiheesta tehtiin yhteisöelokuva Duus -totuus Tuusniemen synnystä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Liikunta
Harrastustoiminta
Kokeilu
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ideakilpailulla kerätään yhdistys- ja kuntatoimijoilta uudenlaisia ratkaisuja matalan kynnyksen liikuntatoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miten voisimme vahvistaa toivoa ja motivaatiota mt-potilaan hoitoprosessin alkuvaiheessa?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveys
Asiakasosallisuus
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiskehittämisen prosessissa Kymsoten mielenterveys- ja päihdepoliklinikoiden ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat etsivät vastauksia kysymykseen: Miten voisimme mahdollistaa hyvää kohtaamista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Päihdepalvelut
Yhteiskehittäminen
Kokeilu
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suonensisäisten huumeiden käyttäjille suunnattu päihdepalvelupiste Kotkassa, johon kokemusasiantuntijat ovat integroituneet osaksi toimintaa.

Themes
Kokeilu
Kokemustieto
Mielenterveys
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

LOV ME -hankkeessa on etsitty käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen avulla keinoja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen  sekä Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen törmättyä yhteen hanketyöntekijät huomasivat, että hank

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Palvelumuotoilu
Kokeilu
Mielenterveys
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin avulla päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneet henkilöt ja heidän läheiset sekä SOTE-ammattilaiset kehittävät yhdessä mielen hyvinvointia vahvistavia uusia palveluja, käytäntöjä ja to

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -hankkeessa (2020-2021) kehitettiin ja otettiin käyttöön Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli.