POPsote hanketyö/ Yhdyspintatyö: Nuorisotyön kenttä, Pohjois-Pohjanmaan alueella tehty työ

Pohjois-Pohjanmaan alueella tehty yhdyspintatyö nuorisotyön kentälle; nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja toiminta ja ohjaamo työ.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POPsote hanketyö/ Yhdyspintatyö: Nuorisotyön kenttä, Pohjois-Pohjanmaan alueella tehty työ
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan alueella tehty yhdyspintatyö nuorisotyön kentälle; nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja toiminta ja ohjaamo työ.

Toteutuspaikka
Pojois-Pohjanmaan kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

12.12.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yhdyspintatyön edistettäviä asioita vuonna 2022 ovat olleet:

Tavoite 1.: Nuorten osallisuus (LNP&MIPÄ ja Osallisuus). Vahvistaa nuorten kasvu- ja kehitysympäristössä erilaisia hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja (mielenhyvinvointityö ja ennaltaehkäisevä päihdetyö)

Tavoite 2.: Moniammatillisia ja -alaisia työtapoja vahvistetaan eri palvelusektorien välillä.

Tavoite 3.: Matalankynnyksen ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten mielenhyvinvointi työ ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö. (LNP & MIPÄ)

Tavoite 4.: Kuntouttava ja sosiaalinen kuntoutus, nuoret aikuiset jatkuvuus (Työkyvyn tuen tiimi) / Yhdenmukaisen toimintamallin rakentaminen syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

 

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristö on Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa. Yhdyspintatyötä on tehty alueen nuorisotyön kentän esihenkilöiden ja osittain myös henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä on tehty myös tiiviisti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nuorisotyön ylitarkastajan ja koordinaattoreiden sekä 3. sektorin nuorisotyön kentän toimijoiden kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan nuorisotyön kentän esihenkilöt ja osittain myös henkilöstö. Kohderyhmään on kuulunut myös yhteistyön tekeminen Pohjois-Suomen Avi:n kanssa sekä 3. sektorin nuorisotyön kentän toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehny myös alueen Ohjaamo -toimijoiden kanssa, joista osa on nuorisotyön kentän toimijoita.

Työn alkuun teimme hyvinvointialueen tulemisesta kartoituskysely nuorisotyön kentän toimijoilla. Syksyllä 22 on tehty myös työpaja työskentely Oulun eteläisten alueiden kuntien työntekijöiden kanssa.

Asiakkaille on tehty oma osallisuuteen ja mielenterveyden palveluihin liittyvä osallisuustyöpaja kierros (11kpl) Pohjois-Pohjanmaalla. Tästä on tehty Innokylään oma kuvaus nimellä: Nuorten osallisuustyö Pohjois-Pohjanmaalla, nuorten työpajat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

•Pohjakartoitus 2021, Nuorisotyön kentän esihenkilöille, 18 vastausta

•Nuorten osallisuus kierros, 11kpl ympäri Pohjois-Pohjanmaata, 223 nuorta kohdattu

•2 työpajaa syksy 2022: Nuorisotyön kenttä, Oulun eteläiset kunnat -työpaja 19 osallistujaa ja Nuorten kanssa toimijat -työpaja, 22 osallistujaa + nuorten kuntouttava työ, työllisyyspaneeli, 4 osallistujaa

•Avi -tapaamiset 10kpl ja Ohjaamoverkosto 3kpl

 

Alla tarkemmin työskentelyä:

•Tehty Nuorisotyö- ja palvelut osana valmistelutyötä (Terttu Piippo, Anita Ohtamaa, Sanna Tauriainen)

•Kysely 2021 marraskuu-joulukuu, analysointi ja viety tietoon Avi:n nuorisotyön verkostoon ja Haastateltu ja palaveroitu nuorten työpajatoimijoita ja yksittäisiä kuntia

•Palaveroitu Avin kanssa eri asiayhteyksissä 10 kertaa. Sovittu yhteistyöstä kevään ja syksyn osalta. Esitetty hanketyön osalta 4 tavoitetta työskentelyyn, Nuorisotyön kentän Esihenkilöinfo 1.6 Hyvinvointialue info + nuorten osallisuustyöpajojen tulosten käyminen

•Ohjaamotoiminnan kartoittaminen, ensimmäinen alueen Ohjaamoiden verkosto järjestetty 30.5 -> verkostotyö jatkuu ja Ohjaamotoiminnasta palvelukuvausta tehty yhdessä, kesken sopimusten teko Ohjaamo - hyvinvointialue.

•Sosiaalinen kuntoutus/ kuntouttavatyötoiminta, Työllisyyden seminaarissa paneeli: etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja ohjaamo toiminta

•Nuorten osallisuustyöpajat, teemoina osallisuus ja nuorten mielenterveys, koonti

•Työtapojen ja hyvien käytäntöjen kartoitus ja yhteiskeittäminen; 31.8 Alueellinen nuorisotyön ammattilaisten työpaja, Teemoina Yhteisöllinen oppilashuolto, ehkäisevä päihdetyö, ja matalankynnyksen mt- ja päihdetyö nuorisotyön kentällä

•Nuorten kanssa toimijoiden työpaja, jossa nuorisotyön kentän toimijat

•Ohjaamotoiminnan yhdyspintadian koonti

•Koonti Oulun eteläisen nuorisotyön kentän työpajasta

•Video tervehdys 4.11 Nuorisotyönpäiville; koonti tehdystä työstä + terveiset

•Innokylään sovittu työpajojen ja aineiston vieminen, työn näkyväksi tekeminen

•Ohjaamoverkoston vahvistaminen & yhteistyön kehittäminen

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Liitteenä on tuotos, johon on koottu koko yhdyspintatyö Pohjois-Pohjanamaan alueella syksy 2021 ja vuoden loppu 2022 aikana. 

Jos haluat tarkemmin tarkastella yhdyspintaan tehtyä työtä katso myös:

POPsote hanketyö: Nuorten osallisuustyö Pohjois-Pohjanmaalla, nuorten osallisuustyöpajat.

POPsote hanketyö/ Yhdyspinta: Nuorisotyö, Pohjois-Pohjanmaan alueellinen työpaja nuorisotyön kentälle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pohjois-Pohjanmaalla on resurssoitu POPsote hanketyössä nuorisotyön yhdyspintatyö syksy 2021- vuoden loppu 2022. Hanketyössä ja kerätty tärkeää tietoa nuorisotyön kentältä, levitetty tietoa, rakennettu verkostoja sekä koottu nuorisotyön kentän ammattilaisia yhteen hyvinvointialue Pohteen aloittamisen tiimoilta. Työskentelystä voi ottaa vinkkejä muille hyvinvointialueille. Yhdyspintatyö on käyty läpi Pohteen yhdyspintalautakunnassa 16.12.2022. 

Kansikuva
Nuoret on tulevaisuus!

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä