Hyvinvointialue

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueet voivat kysyä soten vaikuttavuuteen liittyen esim. vaikuttavuusmittareihin, vaikuttaviin toimintamalleihin tai niiden juurruttamiseen.

Themes
Aluekehitys
Hyvinvointialue
Työkyky
Blogikirjoitus
Ingress

Työkykyohjelman visiona on tulevaisuus, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä työkykynsä mukaista työtä, ja jossa moniammatillinen tuki rakennetaan oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavar

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Hyvinvointialue
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue edistää nuorten osallisuutta hyvinvointipalveluiden kehittämisessä aktiivisella toiminnalla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

SULAVA-hankkeessa tutkitaan, mitkä tekijät tuottavat vaikuttavuutta, miksi ja miten sosiaalihuollon sosiaalityössä ja -ohjauksessa työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa jäsentämä

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallinen Sujuvat palvelut -valmennus (THL) on osa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Perusterveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen Omaolo-palvelun hallinta- ja ylläpitomallin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointialue
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille puheeksiottamisen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointialue
Asiakaslähtöisyys
Kokemustieto
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan kokemuksen mittaaminen on tärkeä osa palvelujen laadun ja toiminnan kehittämistä. Kerätty palaute ei vaikuta, jos sitä ei käsitellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteiskehittäminen
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokonaisuus on täydentänyt omalta osaltaan palveluiden porrasteisuuteen liittyvää kehittämistä ja asiakaspolkujen juurruttamistyötä opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintojen osal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Hyvinvointialue
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoonpääsyä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Muutos tiukensi hoitoonpääsyn enimmäisaikoja.