Työpajan aikana osallistujat hahmottavat paremmin, mistä he voivat hakea rahoitusta nuorten parissa työskentelyyn, esimerkiksi uuden menetelmänkokeilua koskevalle hankkeelle, ja mikä yhteiskehittämisen fokus voisi olla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rahoitusta ja fokus hankeidealle -työpaja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työpajan aikana osallistujat hahmottavat paremmin, mistä he voivat hakea rahoitusta nuorten parissa työskentelyyn, esimerkiksi uuden menetelmänkokeilua koskevalle hankkeelle, ja mikä yhteiskehittämisen fokus voisi olla.

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Halonen

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

03.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Toteuttaminen

1. Työpajaan kutsutaan nuorten osallisuuden parissa työskenteleviä toimijoita omalta alueelta, myös entuudestaan vieraita asiantuntijoita ja nuoria.

2. Osallistujat haastattelevat toisiaan pareittain omassa organisaatiossa, muilla paikkakunnilla tai ulkomailla toteutetuista hyvistä kokemuksista nuorten osallisuuden edistämisessä. Mitä toimintoja puuttuu? Missä panosta tarvittaisiin enemmän?

3. Jokainen pari esittelee esiin nousseita ajatuksia ja kirjoittaa ne näkyville.

4. Ajatuksia luokitellaan sen mukaan, painottuuko niissä kulttuuri ja/tai liikunta ja/tai nuorisotyö.

5. Esiin nousseista ideoista äänestetään osallistujien mielestä 1-3 innostavinta.

6. Osallistujat tutkivat Osuman rahoituskartasta, millaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä vaihtoehtoja idean rahoittamiseksi voisi olla.

7. Osallistujat sopivat uuden tapaamisen ja työnjaon, jolla ennen tapaamista tarkennetaan ideaa sekä ja pohditaan idean kiinnittymistä oman alueen ja tarvittaessa valtakunnallisiin ja/tai kansainvälisiin toimijoihin.

Toimintaympäristö **

Nuorten osallisuuden kehittäminen on keskeinen väline syrjäytymispolun estämiseksi.  Päämäärän kehittämiseksi on useilla toimijoilla ajatuksia erilaisista kokeilumalleista, joille voi olla vaikea löytää rahotusta. Paikallinen kehittäminen on yksi keino edistää aktiivista kansalaisuutta, osallistumista, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Myös yksilöiden ja yhteisöjen voimaistaminen oman elämänsä hallintaan nousee yhä tärkeämpään rooliin. Tämä haastaa kuntia tulevina vuosina tukemaan uusien yhteisöllisyyden muotojen kehittymistä sekä hallinnon ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta ja osallistumista. Rahoituskartan avulla voi työpajamaisesti hakea työelämäkumppanien kanssa reittejä kulttuuri-, liikunta- ja nuoristotyötaustaisten nuorten osallisuushankkeiden rahoittamiseksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohteena ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Osuma-hankkeessa tuotettu, Nuorten Akatemian toteuttama visuaalinen ja interaktiivinen rahoituskartta auttaa näkemään kuka rahoittaa nuorille suunnattua toimintaa ja löytämään ne rahoittajat, jotka mahdollistavat oppilaitosyhteistyön ja monialaisen yhteistyön nuorisotyön, kulttuurialan ja liikunnan välillä. 

Kansikuva
Interaktiivinen kartta nuorten osallisuushankkeille apurahaa antavista tahoista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Budjetointi Hallinto

Ilmiöt

Hyvinvointitalous

Kohderyhmä

Ammattilaiset Nuoret Nuoret aikuiset