Ryhmäterveysneuvonta kouluterveydenhoitajan työhön

Malli on kouluterveydenhoitajille, vuosittaisten terveystarkastusten osaksi kehitetty malli, jota käyttämällä terveystarkastuksiin käytetty aika vähenee ja näin mahdollistaa ajan kohdentamisen asiakkaiden palveluntarpeisiin vastaamiselle entistä paremmin

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ryhmäterveysneuvonta kouluterveydenhoitajan työhön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli on kouluterveydenhoitajille, vuosittaisten terveystarkastusten osaksi kehitetty malli, jota käyttämällä terveystarkastuksiin käytetty aika vähenee ja näin mahdollistaa ajan kohdentamisen asiakkaiden palveluntarpeisiin vastaamiselle entistä paremmin

Toteutuspaikka
Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

outi koskinen

Luotu

20.12.2021

Viimeksi muokattu

21.12.2021
Ratkaisun perusidea **
 • Malli on kouluterveydenhoitajille, vuosittaisten terveystarkastusten osaksi kehitetty ryhmäterveysneuvontamalli, jota käyttämällä oppilaiden terveystarkastuksiin käytetty aika vähenee ja näin mahdollistaa ajan kohdentamisen oppilaiden palveluntarpeisiin vastaamiselle entistä paremmin.​
 • Kouluterveydenhuollon ryhmäterveysneuvontamalli vahvistaa oppilaiden osallisuutta, tukee luokissa tapahtuvaa hyvinvointityötä ja tuo kouluterveydenhuollon toiminnan osaksi koulupäivää madaltaen kynnystä kouluterveydenhuollon palveluihin hakeutumiselle.​
 • Malli sopii toteutettavaksi opiskeluhuollon työparityönä esim. opettajan kanssa.
Toimintaympäristö **
 • Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen sekä oppilaan ja hänen koko perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen. Kouluterveydenhuollon toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa. Tästä työstä iso osa on vuosittaiset terveystarkastukset, jotka sisältävät aina myös terveysneuvontaa.​
 • Kouluterveydenhoitajien työn yhtenä haasteena on ajan riittämättömyys. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut ja eteenkin lasten ja nuorten lisääntyneet mielialaan liittyvät pulmat edellyttävät terveydenhoitajan ohjausta ja tukea. Jotta tähän yhä kasvavaan haasteeseen on mahdollista vastata, kouluterveydenhoitajan työtä on pystyttävä kohdentamaan tarkoituksenmukaisemmin.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kouluterveydenhoitajat. Kouluterveydenhoitajien kokemuksia terveystarkastustyöstä on kartoitettu ja nostettu esiin vuoden aikana opiskeluhuollon vertaisverkoston tapaamisissa sekä kyselyin. Kokemusten keräämisen jälkeen ryhmäterveysneuvontamallia on jalostettu työpajatoiminnan avulla sekä erilaisissa keskusteluryhmissä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilottikuntia kartoitetaan, malli otetaan käyttöön ja toteutusta ja kokemuksia arvioidaan säännöllisesti

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointitietoa tulossa myöhemmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ryhmäterveysneuvonnan käyttöönotossa ja arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

 • Miten saada malli laajasti käyttöön?​
 • Miten huolehditaan terveydenhoitajien ryhmänohjaustaitojen vahvistamisesta?​
 • Miten huomioidaan uudet viestintäympäristöt osana terveysneuvontatyötä?​
 • Ryhmäterveysneuvonnan menetelmät – Mitä ne ovat? Kuinka niitä käytetään? Mikä on vaikuttavaa?​
 • Onko tarpeen määritellä mitä terveysneuvontamateriaaleja käytetään?​
 • Ryhmäterveysneuvonnan ja työparityön kehittäminen
Kansikuva
Ryhmäterveysneuvonta osaksi terveystarkastuksia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

Ammattilaiset